THVS-lærer med doktorgrad i historie - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 28. feb. 2017
  • 07. apr. 2017

THVS-lærer med doktorgrad i historie

Anita Norli forsvarte sin avhandling om sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk.

– Avdeling for språk, samfunn og økonomi (SSØ) ved THVS kan stolt skilte med sin første lærer med doktorgrad i historie. Avhandlingen inspirerer til ny interesse for en relativt lite undersøkt samfunnsgruppe i tidlig nytid. Vi gratulerer Anita så mye, sier avdelingsleder Kari Anne Nilsen ved avdeling for språk, samfunn og økonomi.

Nilsen og flere av Norlis kolleger var til stede under disputasen på Universitetet i Oslo (UiO) fredag 17. februar. Avhandlingen «Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790» er en kvalitativ undersøkelse av norske jernverksarbeideres sosiale og juridiske stilling gjennom 1700-tallet.

Bilde av Anita Norli– For meg har dette vært en fantastisk spennende reise tilbake tid, til det samfunnet som var Larvik for 300 år siden. Jeg har tilbrakt timevis i arkiver i Norge og Danmark, og gjennom håndskrevne brev og dokumenter har jeg blitt kjent med noen av de menneskene som levde livene sine ved grevens jernverk gjennom 1700-tallet, sier Norli.

Stor betydning

I avhandlingen kommer det fram hvordan pietisme og respekt for øvrighet preget jernverksarbeidernes liv, og at de var opptatt av å skape en best mulig tilværelse for seg og sine.

– Folk i Larvik kan være stolte av at Fritzøe var landets største og viktigste jernverk, og det fikk selvfølgelig stor betydning for framveksten og utviklingen av byen Larvik, avslutter Anita Norli.