– Lev i nuet som aldri før! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 15. jun. 2016
  • 15. aug. 2016

– Lev i nuet som aldri før!

Høytidelig avslutning i Bølgen markerte slutten på 13 års skolegang og starten på nye muligheter og veivalg.

– Vi står nå foran uendelige mange muligheter og valg. Dette gir oss mye frihet, men også forpliktelser. Husk at det er du som skal trives med valgene du tar, og ta vare på de mulighetene som byr seg, sa avtroppende russepresident Casper Bruun Karlsen da han holdt sin avskjedstale foran 350 medelever i Bølgen onsdag kveld.

Kulturhuset var fylt med både latter, minner og fremtidsdrømmer da Vg3-elevene fikk overrakt beviset på at en epoke i livet er over og en ny og spennende kan begynne. Alt bundet sammen av imponerende musikk- og danseprestasjoner av MD-elevene som sørget for å gi arrangementet en fantastisk ramme. 

Bilde fra Bølgen– Tenk, nå er du ferdig. Noen uker fram i tid vil årene ved vår skole virke som en fjern fortid. Jeg håper du kommer til å leve i nuet som aldri før og gripe de mulighetene som byr deg. Det er ikke nødvendigvis slik at den rette vei er den som gir deg de beste opplevelsene, sa rektor Robert Rognli.

Stolt

Mens Rognli roset avgangselevene for å ha skapt et læringsmiljø preget av likeverd og inkludering, oppsummerte russepresidenten grunnskolen på følgende vis:

– Når vi nå kan se tilbake på 13 års skolegang, og de siste tre årene ved flotte Thor Heyerdahl videregående skole, tror jeg de aller fleste er enige med meg i at det har gått utrolig fort. Jeg kjenner meg stolt og glad over å ha vært en del av klassen, skolen og miljøet ved Thor Heyerdahl vgs.!

William årets heyerdahlitt

Kåring av årets heyerdahlitt har blitt en årlig tradisjon ved THVS, og i år ble vinneren utnevnt under studentavslutningen i Bølgen. Utmerkelsen går til en elev som oppfyller kriteriene om å være nysgjerrig, modig og utadvendt i både arbeid og væremåte.

Årets vinner er en samlende skikkelse i elevmiljøet og et positivt bindeledd mellom lærere og elever på avdelingen. Han besitter medmenneskelige kvaliteter som er særdeles viktige i vårt samfunn: Å se de andre, være der for dem, stille opp for klassen som organisator og støtte alle som trenger noe ekstra.

Bilde av William Østby

– Nå er jeg veldig overrasket og veldig, veldig glad. Dette hadde jeg absolutt ikke ventet, utbrøt en rørt William Østby.

William, som i tillegg til skolen er aktiv innen ungdomspolitikken og er svært engasjert i hjembyen sin, sliter med å finne ord når han skal beskrive hvordan utmerkelsen ble mottatt.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har hatt tre fantastiske år på THVS. Da jeg startet her visste jeg ikke hva jeg ville, men takket være masse inspirasjon fra lærer Anders Buaas, så vet jeg at det er lyd og lys jeg vil jobbe med videre, fortalte heyerdahlitten, som til høsten bygger videre på sin store interesse på folkehøyskole.

Fikk stipend

Men det var ikke bare William Østby som mottok velfortjent applaus fra salen. Også i år var nemlig Marit Klewe fra DNB på tilstede under avslutningen for å dele ut stipender til fire elever som har utmerket seg faglig, bidratt til å skape trivsel og et godt læringsmiljø eller har vist et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen. Asad Jan i 3PBYC, Tor-Haakon Gjone i 3STDR, Stine Oswald Komma i 3STCØ og Herman Sannerholt 3STAØ fikk alle overrakt sjekken på 5.000 kroner foran medelever, foresatte og lærere.

Bilde av stipendvinnerne

– Jeg er veldig takknemlig! Det har vært tre år med mye jobb og da er det gøy at belønningen kommer i form av blant annet gode karakterer, sa Stine Oswald Komma.

Avgangseleven har ikke mindre enn 20 seksere på det foreløpige vitnemålet, og enda er ikke alle eksamenskarakterene klare. I tillegg til skole har hun vært leder av Larvik SU de to siste årene. Nå venter historiestudier i Oslo.

Stipendvinnerne og resten av elevene fikk med seg følgende ord på veien ut i vårkvelden:

– Ved vår skole er mangfoldet en styrke og berikelse. Et slikt læringsmiljøet kommer ikke av seg selv; Dette har dere skapt gjennom å være modige, nysgjerrige og utadvendte, Rognli og avsluttet med å sitere Thor Heyerdahl:

«Borders, I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people».

Utdrag fra nominasjonene

Asad har med sin korte botid i Norge imponert oss, ikke bare språklig, men på mange områder. Han imponerer med sin evne til å sette seg inn i norske samfunnsforhold, norsk kultur og norsk historie, samtidig som han hele tiden er oppdatert om situasjonen i hjemlandet og resten av verdene. Faglig er han generelt meget sterk, ikke minst takket være en innsatsvilje og grundighet de fleste av oss kan misunne han.

Tor-Haakon: Det er ikke alltid så lett å være lærer når en elevs interesse og forståelse langt overgår det som vi vanligvis går gjennom i pensum i løpet av et skoleår. Men når eleven tar ansvar både for sin egen læring og er en stor ressurs for de andre elevene i klassen blir det en vinn-vinn situasjon. På Thor Heyerdahl har han bidratt med mye, både faglig og sosialt gjennom tre år, og som lærer på realfag er jeg veldig glad for å ha hatt ham som elev.

Stine er arbeidsom og har mye å bidra med i klasserommet. Hun liker faglige utfordringer og jobber hardt og målbevisst. I skolearbeidet jobber hun strukturert og i gruppearbeid er hun til å stole på. Hun har oppnådd svært gode faglige resultater, er politisk engasjert i ungdoms og lokalpolitikk og viser at det godt går an å kombinere skole med interesser som tar mye tid.

Herman har et sterkt samfunnsengasjement utenfor skolen, og er levende opptatt av samfunnsspørsmål og har engasjert seg i ungdomspolitikk. I tillegg har han vært en god tillitselev i klassen og arbeidet for å skape god trivsel og godt læringsmiljø. Han evner å kombinere skole, sosialt liv, jobb og politiske verv på en eksemplarisk måte.

Bilde av russepresident Casper Bruun Karlsen Russepresident trakk fram trafikksikkerhetskampanjen Bry deg og innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft fra russetiden. – Jeg håper neste års russ bærer aksjonene videre som verdifulle tradisjoner ved skolen, sa Casper Bruun Karlsen.


Studentavslutning i Bølgen 2016

Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl Foto: Stine Indahl