100.000,- til Livsglede for Eldre - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 19. feb. 2016
  • 27. jun. 2016

100.000,- til Livsglede for Eldre

Ordfører Rune Høiseth overrakte selv den generøse gaven på THVS fredag.

– Vi er heldige som bor i en kommune som anerkjenner et prosjekt drevet av en videregående skole på denne måten. Vi kan forsikre om at støtten går direkte til å forbedre kvaliteten på aktivitetene vi tilbyr de eldre i dag, sier avdelingsleder på helse- og oppvekstfag (HO) Heidi Elgesem.

Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Siden prosjektet startet opp på THVS i 2012, har skolen opplevd en økning i rekrutteringen til HO, både på Vg1 og ikke minst Vg2 helsearbeiderfag.

– Vi har et godt samarbeid og er et kjempefornøyde med kommunen fra før, men nå tok det helt av! Vi setter stor pris på at dere ser det arbeidet vi gjør, og at vi har fått til noe som er unikt for elevene og brukerne, sier Elgesem.

Flere turer

Livsgledekoordinator Randi Heimstad har allerede begynt å se mulighetene gaven betyr for det videre arbeidet med Livsglede for Eldre.

Bilde fra overrekkelse LFE

– Gaven fra Larvik kommune betyr utrolig mye for prosjektet vårt.  Nå får vi flere muligheter til å ta med sykehjemsbeboere og hjemmeboende ut på flere turer. Vi har også planer om å få til et større arrangement på skolen hvor eldre blir invitert til sosialt samvær med elevene, sang, musikk og selvsagt servering. Og ikke minst: Fortsette med de aktivitetene vi allerede er godt i gang med, sier forteller Heimstad.

Ambassadører

Under fredagens overrekkelse var både ordfører Rune Høiseth, varaordfører Olav Nordheim og Arbeidspartiets Turid Løsnæs på plass på THVS. Ordføreren la ikke skjul på at han var stolt av Livsglede for Eldre og resultatene prosjektet kan vise til.

– Det er fantastisk å være vitne til det dere gjør med forholdsvis små ressurser, og vi er sikre på at dere kommer til å videreutvikle prosjektet på en god måte, sa Høiseth, som også trakk fram elevenes viktige rolle.

– Dere viser fram yrket med stolthet og er virkelige gode ambassadører for rekruttering til en bransje med et stort rekrutteringsbehov.

Godt mottatt

Og elevene selv koser seg så mye i praksis at de helst ikke vil dra hjem når dagen er over.

– Vi har det kjempegøy! Det er jo så lite som skal til, og vi ser at aktivitetene vi finner på gjør noe med hele mennesket. Når vi tar på oss de gule t-skjortene våre, klapper beboerne i hendene og sier «dere husker vi». Det er litt av en måte å bli møtt på ute i praksis, avslutter Sigrid Aasestad og Ida Wahlmann Iversen i 2HEB.

Østlands-Posten: Larvik kommune gir 100.000 kroner til Livsglede for eldre

Bilde fra overrekkelse LFE

Bilde fra overrekkelse LFE