Aldri før har flere fullført og bestått - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst: Stine Indahl; Illustrasjonsfoto: nordsveenfoto.no
  • 02. aug. 2016
  • 05. sep. 2016

Aldri før har flere fullført og bestått

82,5 prosent viser at den positive trenden på THVS fortsetter i 2015/2016.

– Andelen fullført og bestått har vært relativt stabil siden skoleåret 2011/2012, men 82,5 prosent er det høyeste tallet noensinne – hele kullet sett under ett. Det aller største hoppet opplever vi på studieforberedende utdanningsprogram som med 88,4 prosent fullført og bestått er best i Vestfold, forteller rektor Robert Rognli.

Nylig ble tallene som oppsummerer skoleåret 2015/2016 klare. For THVS' del viser rapporten både gledelige forbedringer fra foregående år og tydelige utfordringer.

– Yrkesfagene gjør det stadig bedre innenfor fullført og bestått. Et eksempel er teknikk og industriell produksjon (TP) som etter en positiv utvikling de siste årene ender på 79,6 prosent. Det er et historisk høyt tall, sier Rognli og legger til:

– Tallene fra TP viser oss at det er en klar sammenheng mellom høyt motiverte elever og gode faglige resultater. Under fjorårets elevundersøkelse utmerket nettopp disse elevene seg som spesielt motiverte. Vi ser helt klart at yrkesfag ved THVS er i ferd med å få hevet status og at det er motiverte elever som søker seg til disse utdanningsprogrammene.

Tilbakegang for påbygging

Mens de fleste fullført og bestått-tallene utvikler seg i positiv retning, opplever påbygging en markant tilbakegang fra over 70 prosent året før til 64,2 prosent i 2015/2016.

– Forklaringen bak tilbakegangen ligger først og fremst i inntaket av tre klasser. Kommende skoleår går vi tilbake til to påbyggingsklasser og får dermed et helt annet elevgrunnlag, sier Rognli, som på tross av færre påbyggingsklasser likevel får økt elevantall fra høsten.

– Totalt er 1.673 elever tatt inn ved 1. inntaket. Det er vi fornøyd med og ser med glede at vi har ventelister på så å si alle utdanningsprogram. I år har vi en lenger venteliste enn normalt til studiespesialisering, men søkerne fordeler seg generelt veldig godt mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Dermed uteblir elevnedgangen som var forventet for skoleåret 2016/2017. Årsaken til det er sannsynligvis todelt.

– Hovedforklaringen er at vi har flere minoritetsspråklige elever i Kombinasjonsklassen. I tillegg ser vi en liten elevtalløkning fra nabokommuner. Jeg antar at vi ved skolestart vil ende opp med et endelig elevtall på ca. 1.650 elever.    

Nesten ingen slutter

Verdt å ta med seg inn i et nytt skoleår er også vissheten om at skolen aldri har hatt så få sluttere som i 2015/2016. Med kun to prosent av elevene som avbryter videregående skole, plasserer THVS seg godt under snittet både i Vestfold og resten av landet.

– Vi ser av tallene at vi lykkes i stor grad med å holde elevene på skolen. Generelt er det svært få elever i Vestfold-skolen som velger å slutte. Mye av grunnen til det er tett og god oppfølging fra lærerne. I tillegg kommer en elevtjeneste som evner å plukke opp elever som tenger hjelp utover det de kan få i klasserommet.

Fraværet går nedover

Fra høstens skolestart innføres fraværsgrense i videregående skole. Det betyr at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil få karakter i faget.

– For skolens del er det gledelig å se at elevfraværet fortsatt er på vei ned og nå ligger på 5,9 posent. Det blir spennende å se om den nye fraværsgrensen vil bidra til at fraværet går ytterligere ned, sier Rognli.

Trenger læreplasser

Det er liten tvil om at pilene for THVS og de videregående skolene i Vestfold peker oppover, og Rognli gleder seg over å se at tallene for 15/16-kullet viser at de siste års positive utvikling fortsetter.

– Vestfold fylkeskommune er det fylket i landet som går mest fram i fullført og bestått videregående skole etter fem år. Det gir meg tro på at THVS og resten av Vestfold-skolene kan forbedre statistikken også i årene framover, men for at vi skal lykkes er vi helt avhengige av at næringslivet og det offentlige i Vestfold tar elevene våre inn i lære.

– Vi har fortsatt utfordringer med å få Vg2-elevene våre ut i lærekontrakt, særlig innenfor teknikk og industriell produksjon, byggfag, service og samferdsel og restaurant- og matfag, og trenger all hjelp vi kan få, avslutter Robert Rognli.