Imponerte med strålende markedsundersøkelser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 20. apr. 2016
  • 02. jun. 2016

Imponerte med strålende markedsundersøkelser

Har undersøkt medelevenes sjekkemetoder og holdninger til flyktninger.

– Det har gått med mye tid til bearbeiding av svarene etter undersøkelsen. Hovedjobben med å analysere, sette opp diagrammer og konkludere var krevende, men vi har fått god hjelp underveis. I tillegg har det selvfølgelig vært gøy å se hva folk svarer. Sjekking er jo et veldig aktuelt tema både i media og ellers i hverdagen, sier Nicoline Solum, Cecilie Langerud.

Sammen med Amalie Hoelseth leverte jentene den aller beste besvarelsen da Vg3-elevene i faget markedsføring og ledelse fikk i oppgave å gjennomføre en markedsundersøkelse.   

– Elevene har løst oppgaven ved å definere noen problemstillinger og deretter, via datainnsamling, finne svaret på sine problemstillinger. Årets kull har tatt dette prosjektet veldig seriøst og levert gjennomgående veldig gode arbeider, sier Ragnhild Gulvik.

Hypotesene stemte

Læreren har blant annet latt seg imponere over arbeidet Nicoline, Cecilie og Amalie la ned for å undersøke forskjellene mellom jenter og gutter når det gjelder sjekking.  

– I starten var vi inne på temaer som kosthold og trening, men det var det gjort så mye på fra før. Sjekking fant vi derimot lite forskning på og tenkte at kunne være interessant å finne ut om de oppfatningene vi hadde stemte.

– Hva trodde dere selv før dere startet med undersøkelsene?

– Vi hadde blant en oppfatning av at sjekkemetodene forandrer seg fra Vg1 til Vg3. I tillegg tenkte vi at guttene er mest aktive på sjekkefronten mens jentene er mer diskré. Vi kan vel konkludere med at begge deler stemte ganske bra.

Interessant

Jentene legger ikke skjul på at de har brukt en del fritid for å komme i mål med kvalitativ og kvantitativ undersøkelse, observasjon og ikke minst bearbeiding av funnene.

– Vi har brukt noen søndager, men faget er veldig interessant og vi føler at dette er noe vi kan utdanne oss til. Dessuten gjør kunnskapen vi får i timene det lettere for oss å følge med på aktuelle saker i nyhetsbildet som for eksempel priskrigen på smågodt, forteller Nicoline Solum og Cecilie Langerud.

Mye etterarbeid

Mens jentene har blitt klokere på medelevenes sjekkemetoder har Tobias Rosenberg, Jonas Steinbakken og Sander Tell Bakke sett nærmere på et langt mer alvorlig tema; flyktningkrisen i Europa.

– Vi ville undersøke om det stemte at Vg3-elever har mer kunnskap om flyktningkrisen enn Vg1-elever. I tillegg trodde vi at jenter hadde en mer positiv holdning til antall flyktninger Norge tar imot enn gutter, forteller Tobias, Jonas og Sander.

Guttene gikk grundig til verks og intervjuet til sammen 100 elever fordelt på alle tre trinn og skolens ti ulike utdanningsprogram. I likhet med jentene, har guttene brukt mye tid på etterarbeidet.

– Selve intervjurunden tok mye tid siden vi skulle spørre såpass mange, men det var selve analyseringen av svarene som var mest krevende, forteller Tobias, Jonas og Sander, som fikk bekreftet at deres antagelser stemte godt overens med svarene de samlet inn.

Stor fordel

Lærer Gulvik er ikke i tvil om at alt arbeid elevene har lagt ned, vil komme dem til gode seinere.

– Denne metoden kommer elevene til å få veldig stor nytte av i senere studier. De som har vært gjennom dette arbeidet, kommer helt klart til å ha en fordel. Det skal bli morsomt å se eksamensresultatene etter det de strålende arbeidene årets kull har levert, avslutter Gulvik.