KISS på timeplanen i hele Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst: Stine Indahl, Foto: Vg2 medier og kommunikasjon
  • 30. mai. 2016
  • 15. aug. 2016

KISS på timeplanen i hele Vestfold

Økt kompetanse skal fremme god seksuell helse for mennesker med utviklingshemming.

Som eneste skole i Vestfold har THVS utarbeidet og timeplanfestet faget Kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS). Nå ønsker arbeids- og hverdagslivslærerne Kari Tvetene Haga og Hilde Christoffersen Lindstøl å tilrettelegge for at også andre Vestfold-skoler skal tilby samme undervisning for sine AHT-elever. I tillegg har lærerne, som nylig fikk innvilget til sammen 356.000 kroner i prosjekt- og samarbeidsmidler, mål om å heve kompetansen blant tjenesteytere i Larvik kommune.

 – Vi har mange planer og tanker om hva vi vil få til, men det overordnede målet for oss er å være en ressurs innenfor undervisning i seksuell helse for grupper med fysisk og/eller kognitiv funksjonsnedsettelse i Vestfold, forteller de to initiativtakerne.

Startet i 2010

Etter å ha arbeidet med denne elevgruppen i 20 år er ikke Haga og Lindstøl et øyeblikk i tvil om at behovet for seksualundervisning på videregående skole er stort. I 2010 startet de opp KISS-kurs på THVS med faglig støtte fra PP-tjenesten. Det ble raskt en suksess.

– KISS-kurset bør inn på timeplanen ved alle AHT-avdelinger i Vestfold. Vi vil derfor utarbeide et kompetansehevingsprogram som vi håper gjør det enklere å komme i gang på hver enkelt skole.  

Tabu

Seksualitet blant mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser er selv i 2016 et tabubelagt og underkommunisert tema. Dette til tross for at akkurat denne gruppen er ekstremt sårbar i forhold til blant annet overgrepsproblematikk, uønskede graviditeter og aborter og identitet- og grensesetting.

Illustrasjonsfoto KISS

Kristoffer Bjørnerud (f.v.) og Stig-André Blystad Rundereim er blant AHT-elevene på THVS som har mye positivt å si om KISS-kurstilbudet. Her er guttene i samtale med Hilde Christoffersen Lindstøl.

Ved å heve kunnskapen om utviklingshemming og seksualitet, samt å bidra til et seksualvennlig miljø både i skoler, boliger og andre veiledningssituasjoner, øker muligheten for å avdekke vold og seksuelle overgrep.

– På KISS-kursene snakker vi mye om kroppens oppbygging, hygiene, nettvett, grensesetting og viktigheten av en god seksuell helse. Elevene trenger kunnskap, hyppige repetisjoner og et konkret språk. Det må vi ta hensyn til.

Gratis tilbud

Haga og Lindstøl nøyer seg imidlertid ikke med å ta for seg videregående skoler i Vestfold. De henvender seg også til tjenesteytere i kommunale boliger og arbeidsledere på Arbeidssamvirketiltak (ASVO) for ansatte med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming for å heve kompetansen. 

Illustrasjonsbilde KISS– Takket være prosjektmidlene er vi allerede i gang med undervisning på Arbeid og Kvalifisering (AoK). Til høsten er vi klare for en ny runde. Dette er et gratis tilbud til alle ASVO-bedrifter, forteller Haga og Lindstøl.

Samarbeid med høyskolen

Lærernes kompetanse har allerede resultert i flere foredragsforespørsler fra andre steder i landet. Dette skoleåret er det også opprettet et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge. Prosjektet, som nylig fikk innvilget 216.000 kroner i samarbeidsmidler, innebærer at avdelingen tar imot studenter fra høyskolen samtidig som Haga og Lindstøl skal forelese for studenter innenfor barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen. På sikt er også målet at temaet skal implementeres i lærerutdannelsen.

– Vi sitter på en kompetanse som høgskolen ønsker at vi skal dele med deres studenter. Forespørselen er absolutt en anerkjennelse av arbeidet vi har lagt ned så langt. Det er tidkrevende, og vi er innforstått med at blir noe dugnadsjobbing til å begynne med, men samarbeidsmidlene vil gjøre det enklere for oss å komme oss ut og jobbe. Det gleder vi oss til, avslutter Kari Tvetene Haga og Hilde Christoffersen Lindstøl.

THVS' nettside: Håper på flere kurs!