Sammen om lokal veileder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst og foto: Marianne Bakkerud
  • 15. sep. 2016
  • 14. nov. 2016

Sammen om lokal veileder

En god start på et enda tettere samarbeid med arbeidslivet.

Onsdag hadde veiledere i praksis ved helse- og oppvekstfag, barn- og ungdomsarbeiderlinjen, invitert veiledere fra private og kommunale barnehager til en møte om innholdet i praksis i Vg1 og Vg2.

22 representanter fra ulike barnehager deltok på møtet. Agendaen var å etablere et enda tettere samarbeid med utplasseringsplassene i forhold til veiledningsrollen, og for å snakke om tid og forventninger.

Ansvar

En rapport fra FAFO (2014) som handler om faget YFF (yrkesfaglig fordypning) og samarbeidet mellom skoler og arbeidslivet, viser at bedrifter ikke alltid er klar over hvilket ansvar de har overfor elevene som er utplassert, hva de kan forvente av elevene, hva veiledningen skal handle om, hvordan veiledning skal foregå og ikke minst hva de kan forvente av veiledere fra skolen. Bruk av tid var også et tema. I en hektisk og ikke alltid forutsigbar barnehagehverdag kan bruk av tid på praksiselever bli knapp.

Ine Andersen fra Eventyrskogen barnehage hadde et innlegg om hvorfor de opplever at de lykkes med å ha praksiselever fra Vg1 og Vg2 og lærlinger som skal ta fagbrev. Hun sa at det handler om å sette av den tiden til veiledning og være konsekvent, selv i en travel hverdag, og at det igjen gir utslag i trygghet og mestringsfølelse hos elevene og lærlingene når de blir tatt på alvor i sin rolle som praksiselever.

Forventninger

Et resultat av dette møtet vil nå bli en lokal veileder som sier noe om ikke bare kompetansemål og måloppnåelsesnivåer, men også som klargjør hvilke forventninger barnehagene kan uttrykke overfor elevene, retningslinjer i forhold til oppfølgingsansvar og tidsfrister for elevaktiviteter på praksisstedet.

Avdelingen har fått veldig gode tilbakemeldinger etter møtet, og at dette var nyttig og informativt. Det viser at det er viktig med et tett samarbeid med arbeidslivet og behov for tydelige rammer for praksis.