Vestfold går mest fram i landet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 06. jun. 2016
  • 15. aug. 2016

Vestfold går mest fram i landet

Ny rapport viser at flere gjennomfører videregående opplæring.

Torsdag kom en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om gjennomføring i videregående opplæring. Den viser at 73, 4 prosent av de som startet sin videregående opplæring i Vestfold i 2010 har gjennomført og bestått i løpet av fem år.

Det er en fremgang på 5,5 prosent i forhold til 2009-kullet, og ingen annen fylkeskommune har så stor fremgang som Vestfold. Landsnittet for 2010-kullet ligger på 72,5 prosent. 

– Dette er et utrolig gledelige tall som viser at det systematisk arbeidet fra alle ledd i forhold til opplæring har hatt en effekt, sier utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune Øyvind Sørensen.

Han understreker at det er en større andel som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, men som kanskje stryker i et eller flere fag, og som derfor ikke inngår i dette resultatet.

Positiv utvikling

Også rektor på Thor Heyerdahl vgs., Robert Rognli, er svært godt fornøyd med resultatene.

– Ved THVS har vi jobbet systematisk og målrettet for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring. Nå ser vi at dette arbeidet gir resultater, og det er gledelig og motiverende at pilen peker i riktig retning. Jeg er trygg på at den positive utviklingen vil fortsette i årene som kommer, sier Rognli.

Tett på

Fylkeskommunen har en rekke tiltak og satsinger for å sikre at flest mulig fullfører og består videregående opplæring, og har hatt fokus på dette i en årrekke. Fylkespolitikerne i Vestfold har prioritert utdanning i sine budsjetter, noe som igjen har skapt gode og forutsigbare rammer for arbeidet.

– Det å være tett på elev og læring er viktig og prioritert i arbeidet vårt, og kanskje hovedårsaken til at vi har fått denne gode utviklingen. Det har også vært jobber mye med å skape bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring, og det har nok også spilt en viktig rolle, forklarer Sørensen.

Fylkeskommunen har en målsetting om at 75 prosent av elever og lærlinger i videregående opplæring skal fullføre og bestå i løpet av fem år.