Vil gjøre en forskjell! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 23. sep. 2016
  • 15. nov. 2016

Vil gjøre en forskjell!

Oppfordrer medelever til å bruke elevrådet for å løfte saker de brenner for.

– Det er viktig for oss at alle skal føle at de blir hørt. Vi skal jobbe for å gjøre elevrådsstyret enda mer synlig i skolehverdagen og ønsker at det skal være en lav terskel for å spille inn saker til oss, sier elevrådsleder Sander Berg Martinsen.

Forrige uke var alle tillitselevene samlet i Kon-Tiki til elevrådsskolering. Dagen ble blant annet brukt til å bli bedre kjent både med hverandre og på skolen og valg av elevrådsleder, representanter til fylkeselevrådet, skolemiljøutvalget og Peru-komiteen.

– På skoleringen var mange opptatt av at de ville gjøre en forskjell. Det er nok også hovedgrunnen til at vi som sitter her i dag hadde et ønske om å bli valgt inn i styret.  

Innspill fra basene

Foruten leder Sander Berg Martinsen består årets elevrådstyre på THVS av Per Sørensen 1RMA, Ole Reidar Tallakstad 2ELB, Dina Hauge 3MDA (nestleder), Jonas Engelhart Hansen 2KJB, Caroline Mohebbi 2SSB, Vetle Straume 1HOA, Rade Novakovic 3STFR, Marte Ørbæk Rognlien 3PBYB (sekretær), Birna Margret Jakobsdottir 2MKA, David Minh Vinh Hoang 1BAB og Thea Eline Amundsen 3IDA. Onsdag var de samlet til oppstartmøte.

– Vi har begynt å få innspill på saker fra basene allerede. Blant annet er ønsker om flere plasser på mopedparkeringen noe vi har planer om å ta tak i. Fraværsgrensen regner vi også med at vil komme opp sammen med den varslede elevstreiken.

– Hva tenker dere i elevrådsstyret om å streike mot den nye fraværsordningen?

– Vi oppfordrer elevene til ikke å delta. Først og fremst fordi det ikke hjelper. Fraværsordningen er en politisk sak, som verken ligger på kommunalt eller fylkesnasjonalt nivå, og som ikke skal evalueres før om tre år. Dessuten vil alle elevene som streiker få fravær for timene de er borte – selv om de kanskje tror at det ikke vil bli gitt fravær til så mange.

Lav terskel

Flere innspill til saker mottas med åpne armer, og kan tas opp i klassens time, gjennom elevrådsrepresentantene eller ved å legge en lapp i forslagskassa utenfor elevrådsrommet (N111).

– Vi har også planer om å lage en egen nettside der det er mulig å sende inn forslag anonymt. Forhåpentligvis kan en slik nettside gjøre terskelen enda lavere for å komme med forslag til saker.

– Det er viktig for både klasse- og skolemiljøet at elevene føler at de blir tatt på alvor og at de får anledning til å mene noe om hvordan de ønsker å ha det på skolen og hvordan de lærer best, avslutter Sander Berg Martinsen.