Inkluderende russetid - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 17. okt. 2017
  • 15. nov. 2017

Inkluderende russetid

Russepresident Jenni Gloppe Solem skal lede årets russekull på THVS.

– Det er ofte mye snakk rundt russetiden og mange kan nok også føle press og en forventning om å høre til spesielle grupper. Mitt hovedfokus som russepresident er at alle elever skal inkluderes uansett. Vi må ikke være så redde for hverandre, sier Jenni Gloppe Solem.

Nylig ble avgangseleven på musikk og dans valgt som president for THVS-russen 2018.

– Jeg ønsker en holdningsendring. Vi må komme oss bort fra det negative som forbindes med russen, og jobbe for at elever ikke skal føle at de faller utenfor i russetiden. Vi kan være hyggelige og inkluderende selv om vi tilhører ulike miljøer og ikke alle kjenner hverandre, sier presidenten.

Kontakt med media

Nytt i årets russestyre er vervet som kommunikasjonssjef. Dette er en rolle som blant annet skal stå for mesteparten av kontakten med media og ellers bistå russepresidenten med ulike henvendelser.

– Jeg håper at jeg kan bidra til å få fram russens side i mediesaker, forteller kommunikasjonssjef Kaja Rognlien.

Trygge på rollene

Denne uken skal russestyret på kurs, og presidenten ser fram til å få vite mer om hvordan arbeidet bør organiseres framover.

– Det blir veldig mye informasjon nå i starten, men det er viktig at vi får kunnskap om hva de ulike vervene innebærer og at vi blir trygge på rollene våre. Da vil det også bli enklere for oss å fordele oppgavene, sier Solem.

Hun er opptatt av at russestyret ikke skal oppfattes som en gruppe som «sitter og bestemmer», men at alle bidrag og innspill skal være velkomne.

– Det er viktig at vi i styret tør å ta steget og være åpne. Det skal være en lav terskel for å komme med innspill til oss i styret. Vi vil ha et engasjert russekull som føler at de kan være med å bidra, avslutter Jenni Gloppe Solem.

Russestyret ved THVS 2017-2018