Elevtjenester - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 13. sep. 2017

Elevtjenester

Ved THVS har vi valgt å ha en helhetlig rådgivertjeneste. Alle rådgiverne har ansvar for studie- og yrkesveiledning (karriereveiledning), samt sosial- og spesialpedagogisk rådgivning.

De enkelte rådgiverne har et spesielt ansvar innenfor feltene spesialpedagogikk, minoritetsspråklige elever, fagvalg Vg1, utenlandsutveksling, høyere utdanning, utenlandsstudier, satsingsområdene "Ny giv" og "Tett på", kombinasjonsklassen og kvalifiseringskurset.

 

Skolens elevtjeneste har ansvaret for følgende oppgaver:


•    Utdannings- og yrkesveiledning (UOY-oppgaver)
•    Formidling, informasjon og bevisste valg
•    Karriereplaner 
•    Differensiert og tilpasset opplæring for alle
•    Lese- og skrivevansker
•    Alle former for lærevansker
•    Integrering og inkludering
•    Faglige utfordringer i skolehverdager
•    Når livet er litt trøblete – en voksen å snakke med
•    Hjelp her og nå – samt henvisning til eksterne hjelpetiltak der det trengs.  

Elevtjenesten kan nås på telefon 906 06 869 alle hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00.

Hvor finner du oss? 

1. etasje, rom nr. S141: Miljøarbeiderne Inger Marie Bøe og Abdul-Ilah Ahmad

3. etasje: Rådgivere, miljøterapeut Tonje Nordli, helsesøstre, Helsestasjon for unge og PPT.