Om skolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 03. mai. 2013
 • 03. aug. 2017

Om skolen

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er blant landets største med sine 1630 elever og 310 ansatte. Skolen tilbyr 10 ulike utdanningsprogram.

Thor Heyerdahl videregående skole er bygget for ny tid og ny teknologi. Rom og utstyr legger til rette for en opplæring som er tilpasset den enkelte elev. Både ansatte og elever har egne, bærbare PC-er.

Lokalene er utformet i transparent luftighet – alle møbler er nye, etasjer og avdelinger er forbundet med broer i et vakkert utformet fellesrom.

 • 1630 elever og 310 ansatte
 • 10 utdanningsprogram
 • 210 undervisningsrom
 • 34.000 m2 lokaler
 • Multiarena med 6 treningssaler og 3.200 sitteplasser
 • Kantine med 810 sitteplasser
 • 3.000m2 verkstedlokaler
 • 370 m2 produksjonskjøkken
 • Restaurant og kaffebar
 • 3 auditorier 45 – 180 personer
 • Scene klar for forestillinger
 • Trådløse datanett og over 2000 PC-er i drift
 • Eget treningssenter
 • Helsestasjon for ungdom
 • Et årlig driftsbudsjett på 190 millioner


Thor Heyerdahl videregående skole har sin historie helt tilbake til 1800-tallet, gjennom Larvik Høyere skole, og til etablering av Larvik gymnas i 1964.

De flyttet da over i en ny murbygning i Ahlefeldts gate 6, og Vestfold fylkeskommune overtok driften av all videregående opplæring.


I nyere tid var det fire videregående skoler i Larvik:

I tillegg til Larvik Gymnas var det Larvik handelsskole (senere Farris vgs), Larvik Yrkesskole (senere Kilden vgs) og Vestfold fylkes husflidsskole (senere Gloppe vgs).

Fra 2004 ble disse skolene slått sammen til en enhet, under navnet Thor Heyerdahl videregående skole.


I 2009 sto et nytt skolebygg ferdig.

Landets største nybygde skole, bygget for ny tid og ny teknologi. Rom og utstyr legger til rette for en opplæring som er tilpasset den enkelte elev.

Skolen har 1630 elever, 310 ansatte og 10 utdanningsprogram.

Anlegget er på 34.000 m2, har over 200 undervisningsrom, multiarena, kantine, verkstedlokaler,  produksjonskjøkken, restaurant, auditorier, treningssenter og scene (blackbox).

Velkommen til Thor Heyerdahl videregående skole!

Vår store og flotte skole har allerede blitt åtte år gammel. Vi er stolte av å tilby god og framtidsrettet undervisning i moderne og trivelige lokaler.

Med våre 1600 elever og mer enn 300 ansatte er vi en av Norges største videregående skoler. Likevel klarer vi å møte den enkelte elev i skolehverdagen.

Høsten 2014 mottok skolen Dronning Sonjas skolepris. Dette er Norges mest prestisjefylte skolepris, og den deles ut til skoler som utmerker seg innen likeverd, inkludering og læringsmiljø. Vi er stolte mottakere av prisen og jobber videre for at skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære.

Skoleåret 2017/2018 tilbyr skolen utdanning innen ti programområder. Det sikrer våre elever et bredt utvalg av retninger fram mot fagbrev og studiekompetanse. Våre elever fordeler seg jevnt mellom studieforberedende og yrkesfaglige program. Det er positivt for skolen og byen vår.

Vi skal sikre at samfunnet har godt med utdannede mennesker som kan løse framtidens utfordringer. Vi er opptatt av å være en skole i byen og for byen. Derfor vil vi jobbe for et godt samarbeid med Larvik kommune, næringslivet og andre samarbeidspartnere.

THVS skal være en skole der elevene lærer ut over det normale, og det ser vi i meget gode læringsresultater og antall elever som fullfører og består. Dette forplikter, og vi jobber langsiktig og målrettet for å bli en enda bedre skole.

En forutsetning for å få til dette er et godt samarbeid med foresatte. Det legger vi opp til i formell og uformell dialog. Like viktig er det at det snakkes om skole og faglig utvikling i hjemmene.

Jeg håper at THVS innfrir forventningene fra elever, foresatte og samfunnet forøvrig. Jeg ønsker alle elever lykke til med et nytt skoleår!

Robert Rognli
rektor