Prosjekter og satsinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

Prosjekter og satsinger

Boklunsj

En gang i måneden inviteres elever til å dele gode leseropplevelser med hverandre i biblioteket.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal gi elevene i videregående skoler profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

Erasmus +

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.
Illustrasjonsfoto som viser skilt for åpen leksehjelp

Leksehjelpen

Leksehjelpen er et ledd i satsningen på” tett oppfølging og fullført og bestått”. Leksehjelpen startet opp i august 2010, og har blitt et veldig populært og godt besøkt tiltak.

Livsglede for Eldre

Helse- og oppvekstfag på THVS ble med i stiftelsen Livsglede for Eldre for tre år siden. Prosjektet fortsetter i skoleåret 2015/2016.

Minoritetsspråklige elever

Det er ca. 20 % minoritetsspråklige elever ved skolen, og det språklige og kulturelle mangfoldet er en ressurs for oss.

Newton Larvik

Newton-rommet i Hammerdalen er et ledd i en større realfagsatsing i Vestfold og drives av Stiftelsen Newton-rom Larvik.

Operasjon Peru

I mer enn 10 år har vi valgt å bruke den årlige innsamlingsdagen for elevene til å støtte et barnehjem i Peru.

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning er en yrkesfagsatsing som skal sikre god overgang mellom skole og arbeidsliv.

Psykisk helse

Psykiske vansker og lidelser er en av hovedårsakene til frafall i videregående skole. Det ønsker vi å gjøre noe med.

TOF X – realfag for framtida

Som en del av den nasjonale realfagsatsingen, Realfag for framtida, tilbyr THVS faget Teknologi og forskningslære X (TOF X) for 10. klasseelever skoleåret 2014-2015.

Treårig realfag - forskerlinja

Studiespesialisering treårig realfag er et treårig løp som sikrer stor bredde i realfagskompetansen.

Åpen skole

Vi åpner skolen for alle interesserte en kveld i året.