Psykisk helse - åpen dør - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. mai. 2015
  • 11. jun. 2015

Psykisk helse - åpen dør

Psykiske vansker og lidelser er en av hovedårsakene til frafall i videregående skole. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Samfunnet i dag bærer preg av høyt arbeidstempo, prestasjonskrav, skilsmisser og mange personlige valg i forhold til blant annet gruppepress, sosiale medier, vennekonflikter og hjemmeforhold. Dette berører sårbare ungdomsgrupper.

Forskning viser at 15-20 prosent av alle barn og unge har psykiske vansker og at åtte prosent av den samme aldersgruppen har tunge psykiske diagnoser. Dette er kunnskap og forståelse som vi tar på alvor. Det er alvorlig for hver enkelt ungdom som opplever tunge hverdager, vanskelige hjemmeforhold og/eller trøblete skolehverdager. Når elevene er lei seg og lite motiverte påvirker det skolehverdagen og elevenes læring. Derfor står arbeidet med psykisk helse sterkt på THVS. Dette gjør vi i samarbeid med blant annet fastleger, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Distriktsspsykiatrisk senter (DPS) på individnivå. 

Lav terskel

På THVS består elevtjenesten av rådgivere, helsesøstre, miljøarbeidere, PP- tjenesten og en miljøterapeut som alle er tett på elevene. Vi kartlegger den enkelte elevs behov og i mange tilfeller er det tilstrekkelig med samtaleoppfølging og tilrettelegging over en kort periode. I mer komplekse situasjoner kobler vi på andre hjelpeinstanser. Vi kan også være med eleven ut i spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for denne tryggheten. Vi ønsker å prioritere familiesamarbeid i de tilfeller det er hensiktsmessig. I tillegg til individuelle samtaler tilbys gruppesamtaler med selvbilde og motivasjon som fokusområder.

Elevene skal oppleve at det er en svært lav terskel for å få snakke med en voksen når de har behov for det. Elevtjenesten gjør at elevene alltid vet hvor de skal henvende seg, tilbudet er forutsigbart og det er kort vei å gå. Fordi vi mener at det er avgjørende at elevene blir sett når de trenger det, etterstreber vi at det ikke skal være ventelister. Rask hjelp, øker sannsynligheten for å bedre livskvaliteten og hindre frafall i videregående skole.