Læring og trivsel - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 20. nov. 2017

Læring og trivsel

Her finner du informasjon om relevant lovverk, regler og rutiner ved Thor Heyerdahl vgs.

Husregler  

Ved Thor Heyerdahl vgs har vi følgende husregler:

  • Vi møter presis og har med skolesakene til timene
  • Vi har PC-en lukket når timen begynner
  • Vi bruker ikke mobiltelefon i timene
  • Vi har arbeidsro og fokus på faget i timene 
  • Vi spiser ikke i timene

 

Handlingsplan mot mobbing

Thor Heyerdahl jobber for at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen.

Handlingsplan mot mobbing

Få informasjon og råd om mobbing på nullmobbing.no

 

Læringsmiljø

Thor Heyerdahl vgs jobber for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med opplæringsloven paragraf 9a-1.

Rutine for arbeid med opplæringsloven paragraf 9a, om elevenes skolemiljø

Prosedyre for klage fra elev på ansatt

Elevklage på fysisk og pyskososialt miljø

Elevsamtale ved oppstart

 

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Les mer om aktivitetsplikten

Les mer om elevenes læringsmiljø på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Ordensreglement

Ordensreglement for videregående skoler i Vestfold

 

Foresattesamarbeid

Orientering foreldresamarbeid

 

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen

Opplæringsloven