Hverdagslivstrening - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 21. jun. 2013
  • 28. nov. 2017

Hverdagslivstrening

Hverdagslivstrening er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Vi ønsker å selvstendiggjøre eleven for et liv i arbeid, bolig og samfunn.

Mål og muligheter

Ved hverdagslivstrening tilbyr vi et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med lærevansker og ulike utviklingshemninger. Det legges stor vekt på elevenes egne interesser, forutsetninger og sterke sider i gruppefellesskapet. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Opplæringsformer og arbeidsmåter

Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Assistenter sørger for å legge til rette for den enkelte, og elevene undervises i fellesfagene ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter. I programfagene og prosjektene opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning. Bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen.

Fagområder

Undervisningen organiseres innenfor to hovedområder; arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Elever som søker hverdagslivstrening har et langsiktig mål om et liv i bolig og deltagelse på en vernet arbeidsplass. ADL-trening er en sentral del av undervisningen. Også her tilbys arbeidspraksis på Vg3.

Alle elever søker seg inn på et programområde. Hos oss har vi høy kompetanse innenfor restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon, service og samferdsel og helse- og oppvekstfag.

Vi har tilpassede undervisningsrom og god kompetanse i tilrettelegging innenfor disse programfagene. Elevene vil også kunne hente kompetansemål fra andre utdanningsprogram. Undervisningen legger videre vekt på fellesfag som tilpasses elevens forutsetninger og ferdigheter.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Søknad gjøres på eget skjema. Vi anbefaler elev og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved THVS for veiledning med tanke på valg av av programområde.

Bilde fra hverdagslivstrening