Musikk/dans - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 10. jun. 2013
 • 12. jun. 2017

Musikk, dans og drama

Utdanningsprogrammet musikk og dans er for deg som vil kombinere musikk og dans med utdanning. Dette er et treårig løp som fører fram til generell studiekompetanse og som på den måten gir deg et bredt grunnlag for videre studier.

Etter fullført videregående skole velger noen å studere videre innen musikk- eller dansefag på høyskole- og universitetsnivå, mens andre velger helt andre utdanningsløp. Med generell studiekompetanse er alle muligheter åpne!

Hvorfor velge musikk- eller danselinja?

Utdanningsprogrammet musikk og dans passer spesielt godt for deg som ønsker å jobbe innenfor kunst- og kulturfeltet eller som vil være aktiv i det frivillige kulturlivet.

Ved å velge musikk og dans får du mulighet til å dyrke dine interesser på videregående skole samtidig som du legger grunnlaget for videre studier i Norge eller utlandet.

Enkelte studier, som for eksempel medisin, tannlege og ingeniør, krever spesiell studiekompetanse. Musikk- og danseelever vil da ha behov for å ta noen ekstra fag for å kvalifisere seg for disse studiene.

Eksempler på studier du kan søke på med generell studiekompetanse

Oversikt over studier som krever spesiell studiekompetanse

Fagoversikt på musikk- og danselinja

Slik arbeider vi:

Opplæringen er både teoretisk og praktisk, noe som bidrar til en variert skoledag.

Musikk- og danselinja har ulike forestillinger og konserter både internt på skolen og på ulike arenaer utenfor skolen. Hver høst settes det blant annet opp en egen danseforestilling, mens musikklinja gjennomfører en stor konsert. Ett av prosjektene i vårhalvåret er en stor produksjon hvor musikk- og danseelevene opptrer sammen. Denne forestillingen settes opp i Bølgen kulturhus.

De siste årene har musikk- og danselinja satt opp følgende forestillinger i Bølgen:

 • 2016-2017   10denes beste! (jubileumsforestilling)
 • 2015-2016   Sargent Pepper’s Lonely Heart Club Band
 • 2014-2015   Movements
 • 2013-2014   Creatures of the Night
 • 2012-2013   Legender
 • 2011-2012   Snurr Film
 • 2010-2011   Lyden av Livet
 • 2009-2010   The Battle of Britain

Bilde av elever på musikk- og dans

Høsten 2016 har danseelevene på Vg1, Vg2 og Vg3 jobbet sammen om vandreforestillingen Dansebonanza, mens musikkelevene presenterte Carmina Burana i samarbeid med Marinemusikken og elever fra Sandefjord og Greveskogen videregående skoler.

På Thor Heyerdahl vgs har musikk- og danselinja flotte lokaler. Danselinja disponerer tre store dansesaler, treningssenter samt egen scene. Musikklinja har egen musikkavdeling med små og store øvingsrom, velutstyrte samspillrom, lydstudio og scene.

Fag du møter:

I løpet av tre år på musikk- og danselinja møter du blant annet fellesfagene norsk, fremmedspråk, engelsk, matematikk, historie, geografi, samfunnsfag og religion.

På danselinja blir du bedre kjent med en rekke dansedisipliner som klassisk ballett, moderne dans, jazzdans, hip-hop, musikaldans og improvisasjon. I tillegg undervises det i anatomi og kosthold samt basistrening som styrke- og bevegelighetstrening. Dans i Perspektiv er et teorifag som omfatter dansehistorie, og hvor du i tillegg får kunnskap om hvordan komponere og lage egne danser og koreografier.

På musikklinja velger du et hovedinstrument som du får individuell undervisning i. I tillegg får du undervisning på et bi-instrument og besifringsspill. Du spiller i ulike samspillgrupper og band, og møter alt fra klassisk musikk til rock, rap og jazz. Du synger i kor og får undervisning i musikkteori og musikkhistorie.

Bilde av elever på musikk- og dans

Som musikkelev vil du også lære om komponering og arrangering av musikk. Til dette arbeidet får du bruke ulike musikkdigitale programmer som Sibelius og Q-base. Musikklinja har en egen Mac-lab som brukes i denne undervisningen.

Musikk- og danselinja ved Thor Heyerdahl vgs tilbyr en faglig bredde innenfor de praktiske musikk- og dansefagene. Vi er opptatt av å være fleksible og imøtekomme elevenes ønsker når det gjelder dansesjangre og stilarter innen instrumentalundervisningen, med mulighet for fordypning i Vg2 og Vg3.

Fra skoleåret 2016/2017 får elevene tilbud om matematikk 1T med mulighet for å ta matematikk R1 på Vg2 og matematikk R2 på Vg3 via Nettskolen i Vestfold - forutsatt at nok elever velger dette tilbudet.

Hva kreves av deg?

Du må regne med å sette av tid til egenøving hver uke innenfor de praktiske musikk- og dansefagene, i tillegg til vanlig skolearbeid.

Bilde av elev på musikk og dansÅ være elev ved musikk- og danselinja krever at du er strukturert og har evne til å planlegge ditt eget arbeid. Arbeidsmengden ved musikk- og danselinja er den samme som på andre studieforberedende utdanningsprogram. Når vi jobber med konserter og forestillinger må du regne med å bruke noe tid utover ordinær skoletid Samtidig vil du oppleve et utviklende og inkluderende læringsmiljø.  

 

 

Bilde av elever på musikk- og dans