Vestfold Klima og Energiforum - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
Vestfold Klima- og Energiforum er en møteplass for meningsutveksling, bevisstgjøring og læring i klimaproblematikk og energibruk.
  • Fremtiden er fornybar

    Også i Vestfold vil vi merke en økning i andel fornybar energi. Når GreVe biogassanlegg på Rygg er ferdig vil Vestfold kunne forvandle bl.a. matavfall til biogass - og på den måten redusere utslipp av klimagasser.

    Les mer

AKTUELT

Flere saker

Skagerak Energi styrker innsatsen for å etablere biogass som drivstoff

En stor internasjonal energiaktør gir nye krefter til arbeidet med å etablere et drivstoffmarked med biogass i Norge. Franske Air Liquide kjøper seg inn med 51 % i Skagerak Naturgass AS.

Les mer

Klimasats-midlene er fordelt for 2017

Kommunene i Vestfold fikk tildelt 5,8 millioner, mens kommunene i Telemark fikk 15,2 millioner fra Miljødirektoratets tilskuddspost for lokale klimatiltak – populært kalt Klimasats.

Les mer

Fylkeskommunens tilskuddsordning for klimatiltak 2017

Fylkestingets hovedutvalg for klima og energi ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi, og bevilger i år inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen.

Les mer