Aktuelt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Jon Østgård
  • 11. jun. 2014
  • 16. jan. 2018

Aktuelt

Mye spennende skjer i Vestfold som har med energibruk og klimatilpasning å gjøre

Vi forsøker å fange opp noe av dette, og presentere det i aktueltartikler.

Nedenfor ligger de seks nyeste artiklene. I menyen til venstre ligger det flere artikler, og eldre artikler er samlet etter årstall. Vel bekomme.


Flere saker

Byggeplassbefaring nye Horten videregående 8. mars

Ambisjon; Plusshus - lite klimafotavtrykk - Breeam Outstanding

Les mer

Energismarte bygg i regional konferanse

Kontroll med energiforbruk, energiøkonomi, innovative løsninger og klimasmarte yrkesbygg var kjernetemaer i konferansen i Bølgen kulturhus i Larvik torsdag 11. januar

Les mer

Solstrøm fra låvetak i Vestfold - et stort potensiale - eller ?

Vestfold Bondelag har vurdert potensialet for å produsere solstrøm på gårdsbruk. Strøm er ferskvare, og strømproduksjonen må samsvare med brukets behov gjennom døgnet og året. Pr idag er det litt tvilsom økonomi, men best for gårdsbruk med kjølebehov.

Les mer

Skagerak Energi styrker innsatsen for å etablere biogass som drivstoff

En stor internasjonal energiaktør gir nye krefter til arbeidet med å etablere et drivstoffmarked med biogass i Norge. Franske Air Liquide kjøper seg inn med 51 % i Skagerak Naturgass AS.

Les mer

Klimasats-midlene er fordelt for 2017

Kommunene i Vestfold fikk tildelt 5,8 millioner, mens kommunene i Telemark fikk 15,2 millioner fra Miljødirektoratets tilskuddspost for lokale klimatiltak – populært kalt Klimasats.

Les mer

Fylkeskommunens tilskuddsordning for klimatiltak 2017

Fylkestingets hovedutvalg for klima og energi ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi, og bevilger i år inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen.

Les mer