Forumets nye nettside - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Forumet har fått ny nettside
  • 11. jun. 2014
  • 15. aug. 2016

Forumets nye nettside

Vestfold Klima og Energiforums nettside har fått et helt nytt utseende


Fylkeskommunens overgang til ei ny digital plattform har gitt forumet en anledning til å fornye hjemmesiden vestfold-energiforum.no.  Det har blitt mulig å gi et mer moderne preg med flere bilder, mer logisk manøvrering fra tema til tema og en mer oversiktlig fordeling av innholdet.

Vi ønsker at den nye internettsiden vil fungere som en kunnskapsside for partnere og andre med interesse for klima og energi. Vi ønsker å prioritere fortløpende publisering av  relevante nyheter på forsiden.

Et av forumets hovedformål er å formidle kunnskap, gode ideer og initiativ i Vestfold eller utenfor Vestfold som kan ha betydning for oss.

Som de sier i NRK-Vestfold: "Her i studio i Tønsberg kan vi vanskelig se hvordan trafikkbildet i Vestfold er til en hver tid. Vi trenger derfor tips fra dere hvis noe skjer der ute".
Derfor vil vi oppfordre nettsidas lesere til å komme med tips og informasjon om gjennomførte prosjekter og tiltak.  Det kan også gjelde planer og beslutninger som er relevant for arbeidet med fornybare energiløsninger. Inntil vi har aktivert ei facebookside kan det brukes en enkel e-post eller gjerne en telefonsamtale. 

For forumets partnere, styret og andre interesserte vil det bli lett tilgjengelige møtereferater og lignende fra aktivitetene i regi av forumet.

Selv om vi bare er i oppstarten med å "fylle" de nye sidene, er vi godt fornøyd med hvordan det digitale uttrykket blir.

Ei nettside er dynamisk. Vi kan derfor gi den det innholdet som leserne ønsker. Si derfor gjerne i fra hvis det er temaer som bør vektlegges mer, så skal vi forsøke å følge opp.
En ny nettside har også gjerne noen barnesykdommer. Hvis du kommer over noe som ikke fungerer - si gjerne fra. Vi tar også imot konstruktiv kritikk på hvordan nettsida er lagt opp, og hva som prioriteres.
Kontaktinformasjon finnes under "Kontakt oss".