Biogassregion Oslofjord i emning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 27. nov. 2014
  • 15. aug. 2016

Biogassregion Oslofjord i emning

Årets Open Days i Sarpsborg åpnet med en erklæring om biogassamarbeid rundt Oslofjorden

Etter et tidlig-morgen-møte  sto fylkesordførere og representanter fra Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo fram med budskapet  om å se Oslofjordområdet som en samarbeidende region når det gjelder biogass. Dette skjedde som åpningen av Open Days i Sarpsborg 25. november. Dette ble en real kick-start på konferansen, som også hadde biogass som et hovedtema.

Å bruke matavfall og annet organisk avfall som råstoff for å lage biogass som drivstoff for kjøretøy har det som kalles en meget høy klimanytteverdi. Men prosessen fra råstoffet -  gjennom et biogassanlegg - og fram til en sluttbruker er lang. Her er det mange private og offentlige aktører og deltakere.  

Biogassbransjen er meget ung, knapt nok etablert. Derfor er det viktig å se utviklingen av en slik verdikjede i et større perspektiv enn bare et fylke, og at aktørene får mulighet til å samarbeide for å danne en robust verdikjede for biogass. For eksempel er det avgjørende viktig at fyllestasjoner for biogassdrevne kjøretøy utvikles som et sammenhengende nett av stasjoner for hele det sentrale Østlandet.

Et slikt regionsamarbeid gir også store muligheter for å samarbeide inn mot aktører i Vest-Sverige og Danmark. Dette kan gjøres i et såkalt interregionalt samarbeid med EU-midler.

Sentrale samfunnsaktører som NHO sa på vegne av medlemsvirksomheter at dette er helt i tråd med den fornybarstrategien de arbeider etter.

Mer om arrangementet og foredragene fra Open Days-arrangementet kan leses på Østfold fylkeskommunes nettside.

Vestfold satser stort på å produsere biogass fra matavfallet, og Greve Biogass er nå under bygging på Rygg ved Tønsberg.