Biogjødsel forsøk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto Jon Østgård
  • 16. jul. 2014
  • 15. aug. 2016
  • Miljø og klima

Biogjødsel testes i landbruket

Biogjødsel spres på gras- og kornåkre for å teste gjødselverdi


Norsk Landbruksrådgivning -Viken tester for andre året gjødselkvaliteten av biogjødsel fra biogassanlegg. Forsøkene gjøres på oppdrag fra Grenland Vestfold Biogass - Greve Biogass.

Forsøket i år utføres på vårhvete og grasproduksjon. I fjor ble forsøket gjennomført på bygg. Foreløpige erfaringer tyder på at bruk av biogjødsel på kornarealer og grasproduksjon er vellykket.

Biogjødsel har et innhold av plantenæringsstoffer som kan erstatte kunstgjødsel. For å teste dette ut i praksis, og for å finne riktige spredningsteknikker og gjødslingstidspunkt, utfører Norsk Landbruksrådgivning såkalt storskala forsøk på jordene til Jarlsberg Hovedgård ved Jarlsberglinna i Tønsberg, og hos Grøtterød på Linnestad i Re.

Det er gjort avtaler med gårdbrukere i Vestfold om mottak av 60 000 tonn biogjødsel - som er et av to sluttprodukter fra biogassfabrikken som nå bygges på Rygg i Tønsberg.

Mange interesserte gårdbrukere hadde møtt fram til markvandringen tirsdag 15. juli.

Mer om biogjødsel i Vestfold-landbruket kan leses på Grønt Fagsenter