Fokus på Vestfolds klima- og energiutfordringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Jon Østgård
 • 24. jul. 2014
 • 15. aug. 2016

Fokus på de regionale klima- og energiutfordringene

Vestfold fylkeskommune er i gang med å konkretisere en regional plan for klima og energi. Planen fokuserer på innsats og tiltak fra 2015 til 2020

Fylkestinget vedtok planprogrammet for det videre arbeidet 21. juni. Planen skal omfatte  hele Vestfold-samfunnet, og mange samfunnsaktører og sektorer vil bli involvert i planarbeidet.
Det skal i løpet av trekvart år konkretiseres problemstillinger og tiltaksområder innen følgende temaer:

 1. Bedre kunnskap om utslippet av klimagasser fra ulike samfunnssektorer
 2. Produksjon og omsetning av fornybar energi
 3. Energiforbruk i bygg
 4. Energiforbruk i transportsektoren
 5. Klimatilpasning
 6. Samarbeid og holdninger - kommunenes klima- og energiplanlegging

Det første fokusområdet er rett og slett å skaffe bedre kunnskap om hvilke samfunnssektorer som bidrar til utslipp av klimagasser.

Det skal etableres temagrupper for fem av temaene. Sammensetningen av disse skal gjenspeile viktige interessenter og aktører innefor temaet. I løpet av september vil temagruppene være etablert og aktivt i gang med arbeidet.

Planprogram
Foreløpig kunnskapsgrunnlag