Framtidshuset er allerede bygd - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto Jon Østgård
  • 16. sep. 2014
  • 15. aug. 2016

Framtidshuset er allerede bygd

Framtidas multicomfort-hus er bygd av Brødrene Dahl as på Ringdal i Larvik. Det har unik arkitektur, best tilgjengelige energiløsninger og avanserte styringssystemer


Den 17. og 18. september åpner det nye Multicomfort-huset på Ringdal.

Brødrene Dahl AS har i samarbeid med Optimera AS bygd et visningshus med plusshusteknologi som er unikt i Nord-Europa.
I huset kombineres best tilgjengelig teknologi for å produsere og utnytte energien fra sola og berggrunnen. Huset har en borebrønn med varmepumpe, og solfangerpanel og solcellepanel på taket.

Plusshus-begrepet betyr at det gjennom året blir produsert et overskudd av energi. Det er derfor energi nok til å lade el-bilen i garasjen og varme opp et svømmebasseng i sommerhalvåret.

Det er lagt stor vekt på materialvalg og klimakostnaden ved produksjon og transport av byggevarer. SINTEF har bistått prosjektet med å godkjenne en såkalt livsløpsanalyse - LCA som viser at bygget har et 0-fotavtrykk i løpet av en levetid på 60 år. 

I bygget - som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta - er det lagt stor vekt på bokvaliteter og trivsel både innendørs og utendørs. Arkitekturen er annerledes og spennende.

Dette vil bli et demonstrasjonsbygg og visningsbygg for opplæring innen en rekke bransjer og håndverksfag innen prosjektering, energiteknikk, VA-teknikk og bygningsteknikk. Det vil også bli anledning til å studere livsløpsanalysen nærmere.
Inne i Brødrene Dahls showroom tilknyttet Klimasenteret er det laget en demonstrasjonsmodell av bygget hvor energiløsningene er synlige.

Prosjektleder har vært Nils Dag Ralle, regiondirektør i Brødrene Dahl AS.

Mer informasjon kan leses på www.multikomfort.no