Horten videregående med varme fra Oslofjorden - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto Jon Østgård
  • 22. jul. 2014
  • 15. aug. 2016

Horten videregående med varme fra Oslofjorden

Horten videregående skole har inngått energiavtale med Skagerak Varme AS

Avtale om fornybar energi

Det er inngått avtale mellom Horten videregående skole og Skagerak Varme AS om levering av fjernvarme til skolebygningene i Skippergata fra 1. oktober. Avtalen gjelder fram til ny videregående skole skal stå ferdig i 2019.Skolens avdeling i  Bekkegata kan bli omfattet av en tilsvarende avtale når rørnettet dit er ferdig lagt.

Avtalen innebærer en leveranse av fornybar energi med en effekt på 770 kW til oppvarming og 160 kW til tappevann.

Horten videregående skoles energiforbruk

Eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune, Øyvind Trygstad, sier seg godt fornøyd med den inngåtte avtalen. Dermed oppfylles nok et viktig punkt i fylkeskommunens klimastrategi om å fase ut fossil fyringsolje for oppvarming av egne yrkesbygg.

Horten videregående skole i Skippergata har et brutto oppvarmet areal på 10.475 m2, med et totalt årlig energiforbruk på 1,55 GWh. Denne energien brukes både til oppvarming, lys og til en lang rekke undervisningsaktiviteter og maskiner i den videregående skolen.

Årlig brukes det rundt 16.300 liter fyringsolje, og dette blir nå erstattet av fjernvarmen.  En beregnet klimanytte av denne overgangen til fornybar energi er et redusert utslipp av klimagasser på 43.250 kg CO2 pr år.

En utfordring har vært at skolen har en såkalt høytemperaturkrets ( 80/60) med radiatorer som til nå har fordelt varme fra en varmesentral basert på fyringsolje og elektrisitet. Temperaturen her har vært opp mot 80 grader. I avtalen med Skagerak Varme skal temperaturen ved behov løftes opp til dette nivået før det veksles inn i skolens varmenett.

FjernvarmenSkagerak Varmes konsesjonsområde og hovedledningsnett i Horten

Fjernvarmeselskapet Skagerak varme AS baserer sin energileveranse på varmeveksling fra dypvannet i Oslofjorden.

Bildet ilustrerer konsesjonsområdet for fjernvarmen, og hovedledningsnettet til Skagerak Varme.

Til kunder i Horten by leveres varmt vann med rundt 55 grader i rørnettet.