Næringslivet etablerer fleksiladere - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 30. des. 2014
  • 15. aug. 2016

Næringslivet etablerer fleksiladere

Antallet el-biler i Vestfold øker kraftig. Tilbudet av ladestasjoner er ikke planmessig utbygd. Men næringslivet tar ballen for å møte kundene, for eksempel Hvaltorvet, Kiwi og Meny.

Vestfolds 1600 - og stadig økende antall - el-biler har tilsammen 40 ladestasjoner med 130 tilrettelagte ladepunkter å ty til når "rekkeviddeangsten" kommer. Men bare10 av disse tilbyr hurtiglading eller semihurtig lading. Alle de øvrige forutsetter 5-8 timers lading.

Hurtigere lading

Hvaltorvet i Sandefjord har nå etablert fire ladepunkter med semi-hurtiglader (fleksilader) i parkeringshuset med den nye europeiske standarden Type 2. Tilsvarende har Kiwi i Holmestrand gjort ( også med SHAdeMo), og Meny i Stavern.
Det siste skuddet på stammen er fire fleksiladepunkter i Holmestrand havn. Dette er etablert i et samarbeid melom Bellona, Holmestrand kommune, NOAH, Salto og Transnova.

Langs E18 i Vestfold er det foreløpig bare en semihurtig lademulighet ved Vassbotn i Larvik. Men det er planer for etablering av to hurtigladere - en ved Grelland og en ved Fokserød. I tillegg er det hurtig- / semihurtig lademuligheter på Nøtterøy, på Semsletta, Nauen og sykehuset i Vestfold.

Noen offentlige virksomheter og kommuner har tilrettelagt for normallading.

Manglende oversikt over ladestasjoner

Kunnskapen om hvor det kan lades - og hvilke ladekontakter som kan brukes er mangelfull, tildels lite kjent og uoversiktlig. Til nå har billeverandørene tilbudt sine oversikter over ladepunter, og det er utviklet GPS-tilganger.

Den beste samlete digitale oversikten over ladestasjoner i Vestfold med stedfesting finnes på nettsidene www.klimabiler.no ( alle ladestasjoner),  www.elbil.no (hurtigladekart) og http://nobil.no

En oppsummering av alle kjente tilgjengelige ladestasjoner og ladepunkter i Vestfold kan du lese i vedlagte faktaark i venstre spalte.