Sandefjord videregående skole kutter fossilt brensel - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Tekst og foto Jon Østgård
 • 16. jul. 2014
 • 15. aug. 2016

Sandefjord videregående skole satser på biovarme

Sandefjord videregående skole kutter ut fossil energi og går over til skogsflis

Avtalen sikrer fornybar varme

En avtale mellom Sandefjord videregående skole og Statkraft Varme AS om levering av biovarme fra fjernvarmeanlegget ble undertegnet 20. mars 2014.

Avtalen innebærer at 2,3 millioner kilowattimer pr år (2,3 GWh) skal leveres fra Sandefjord Fjernvarme. Varmeleveransen skal skje fra og med vinteren 2015.

Sandefjord videregående skole har i flere år arbeidet med prosjektet "driftsoptimalisering", og har på få år redusert sitt energiforbruk med rundt 25%. Bruken av fyringsolje ble redusert fra 231 000 liter i 2001 til 14 000 liter i 2011. Fyringsolje fases ut når denne avtalen trer i kraft, og i tillegg erstattes mye elektrisk strøm med bioenergi.
Omregnet til klimanytte er dette et redusert utslipp av klimagasser på 38 000 kg CO2

Sandefjord Fjernvarme - som eies av Statkraft Varme - skal levere varmt vann for å varme opp mer enn 30.000 m2 gjennom skolens vannbårne oppvarmingssystem. Statkraft Varme skal levere tilstrekkelig mengde og temperatur på varmt vann slik at skolen gjennom en varmeveksler kan sirkulere inntil 80 grader i sitt interne system. Avtalen gjelder også varmt vann til dusj med videre, såkalt tappevann.

Sandefjord Fjernvarme bruker skogsflis som grunnlast. Dette er det andre fjernvarmeanlegget basert på bioenergi som startes opp i Vestfold. Kilen Varmesentral i Tønsberg (eid og drevet av Skagerak Varme AS) ble åpnet i 2013.

En del av fylkeskommunens klimastrategi

Denne energiløsningen er i tråd med fylkestinget beslutning i 2011 om å fase ut oljefyringsanlegg i en rekke av sine yrkesbygg. Her er en oversikt over energiløsningene for noen av de videregående skolene i Vestfold (oppgitt som grunnlast eller hovedenergikilde):

 • Melsom vgs - bioenergi fra nærvarmeanlegg
 • Re vgs - bioenergi fra nærvarmeanlegg
 • Holmestrand vgs - bioenergi fra nærvarmeanlegg
 • Skiringsal vgs - bioenergi fra egen varmesentral
 • Nøtterøy - elektrisitet, planer for bioenergi fra nærvarmeanlegg
 • Thor Heyerdahl vgs - gass fra egen varmesentral
 • Greveskogen vgs - elektrisitet med opprinnelsegaranti
 • Sandefjord vgs - bioenergi fra fjernvarmeanlegg
 • Nye Færder vgs - bergvarme fra egen varmesentral