Vellykket EPC-prosjekt i Andebu - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Bjørn Ramberg
  • 14. okt. 2014
  • 15. aug. 2016

Vellykket EPC-prosjekt i Andebu

Gravdal barnehage har på et år nesten halvert energiforbruket. Dette er resultatet av en EPC-avtale mellom Andebu kommune og Norsk Enøk og Energi – NEE.

I samarbeid med Norsk Enøk og Energi AS(NEE) har Andebu kommune gjennomført et EPC-prosjekt på et enkelt bygg, Gravdal barnehage. Ideen om et EPC-prosjekt kom da NEE produserte en klima- og energiplan for kommunen. Ved gjennomgang av denne fant NEE ut at en ved enkle tiltak kunne spare mye energi i Gravdal barnehage. Siden kommunen hadde begrenset med kapasitet og ressurser ble det bestemt at tiltakene skulle gjennomføres som et EPC-prosjekt.

Flere tiltak ble gjennomført av NEE. Det viste seg at det var nødvendig med en ombygging av varmepumpeanlegget siden dette var montert feil. El-kjelen var blitt stående som grunnlast, mens varmepumpa stod som spisslast. Det skulle ha vært motsatt. Barnehagen hadde også i en periode hatt problemer med lukt i et gulvbelegg. Dette hadde medført at ventilasjonsanlegget gikk i lengre perioder enn nødvendig. Ved å redusere driftstiden samt behovet for ventilasjon ble energibehovet betydelig redusert. Dette var rimelige tiltak med god effekt.

NEE har lagt inn et energioppfølgingssystem slik at de kan overvåke bygget. Dette medfører at de automatisk får epost ved unormalt høyt energiforbruk. Da kan de tidlig gå inn å finne årsaken til det høye forbruket, og sette inn tiltak slik at energiforbruket normaliserer seg.

Før tiltakene ble satt i gang hadde Gravdal barnehage et årsforbruk på 182 000 kWh. NEE har garantert at de skal redusere forbruket per år til minimum 119 000 kWh. Tiltakene startet 4. kvartal 2013. NEE har i løpet av det første året redusert energiforbruket per år fra 269 kWh/m2 til 142 kWh/m2. Årsforbruket etter første år viser en nedgang på 48 %, slik det er vist i figuren nedenfor.  

EPC-prosjektet er lagt opp slik at NEE står for investeringene og kommunen betaler tilbake over en femårs periode. Beløpet kommunen sparer i strøm disse årene blir betalt ut til NEE. Etter fem år får kommunen hele besparelsen selv. Risikoen for prosjektet blir liggende på entreprenøren (NEE) som garanterer besparelsen.

Måndelig energiforbruk de siste tre år for Gravdal barnehage i Andebu

 

Artikkelbilde og figur: NEE