Energisparing ved bruk av intelligent styring for undervarme - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Bjørn Ramberg
  • 29. mai. 2015
  • 30. jun. 2016

Energisparing ved bruk av intelligent styring for undervarme

Aiwell AS i Vestfold har sammen med Norges Idrettshøgskole samarbeidet for å lage et energibesparende styringssystem som skal styre undervarme på fotballbaner.

Bakgrunn

Aiwell AS har utviklet energibesparende styrings systemer for å løse is og snø problemer på bygg og bakke siden 1987. De har gjennom mange år høstet erfaringer fra arbeidet med snøsmeltingsanlegg. Nyeste generasjon styrings automatikk heter Aiwell Control 3000. Med god hjelp fra Høyskolen i Vestfold (HiBV) ble nye sensorer utviklet sammen med et nytt styrings system.  Med Aiwell Snøsniffer kan anlegget startes før snøfall for forvarming av bakken. Anlegget måler snø-intensitet og tilpasser smelteeffekten i bakken etter temperatur og snømengde. I tillegg vil systemet ved å koble til flere sensorer kunne ta hensyn til hvilke type underlag som er arbeidsflaten. Asfalt leder varme forskjellig fra granitt. I en gågate vil forholdene bli påvirket av bygningshøyde, tverrgater o.l.

 

Aiwell Control 3000 tilpasset undervarme på kunstgressbaner

Aiwell AS har nå videreutviklet Aiwell Control 3000 til også å kunne fungere som en styringsenhet for undervarme på fotballbaner. Det er stor forskjell på å styre undervarme for fotballbaner kontra snøsmeltingsanlegg. Snøsmeltingsanleggene skal virke når det snør, rimer eller faller underkjølt regn. Bortsett fra det skal anlegget være avslått. På en fotballbane med undervarme skal banen varmes opp tilstrekkelig slik at banen er myk og trygg for å unngå skader når den skal brukes. Det er ikke vanskelig å holde en bane myk, dersom en bare har tilstrekkelig høy varme. Men dette koster mye energi.

Utfordringen er å holde en så lav temperatur så mulig samtidig som banen er spillbar. Dette skal gjøres i alle værsituasjoner.  I tillegg er det viktig at undervarmen ikke er styrt slik at den smelter snø. Ved snøsmeltning kan det danne seg et islag over gresset. Derfor må varmen styres slik at den dempes ved snøfall for å unngå is.  

Styringsenheten som Aiwell AS har utviklet i samarbeid med Norges Idrettshøgskole er avansert. Enheten har to hovedkomponenter Software og værstasjon. I softwaren ligger det en kalender funksjon. Den brukes til å legge inn når banen er i bruk. Varmen blir satt på tidsnok til at banen er klar til trening og kamp, hvor temperatur dempes når banen ikke er i bruk. I softwaren ligger også muligheten for å dele inn banen i soner ettersom det ikke alltid er hele banen som er i bruk. Værstasjonen tar hensyn til temperatur, vind, snø, rim og lysforhold. Ved å bruke dette systemet vil eierne av fotballbaner med undervarme kunne reduseres energikostnadene vesentlig.

 

Erfaringer ved bruk av Aiwell Control 3000 på kunstgressbaner

Styrings systemet fra Aiwell ble montert på Norges Idrettshøyskole i 2013. Erfaringer fra dette er gode. 2012/2013 sesongen ble det brukt ca 410 000 kWh.  I 2013/2014 ble det brukt 283 000 kWh og 249 895 kWh siste sesong. Dette er en betydelig reduksjon selv om resultatene siste sesong ikke er korrigert for utetemperatur, antall dager med snø og vind variasjoner. Samarbeidet med NIH har vært meget lærerikt og viktig for å komme frem til et godt styrings system. Innregulering av et anlegg er også av stor betydning for å oppnå gode energibesparelser.

AKA Hønefoss fikk installert Aiwell Control 3000 styring i januar 2015. Resultatene så langt viser at de har redusert energiforbruket med ca. 50 % sammenlignet med året før.

Tore Jonsen i Aiwell AS uttaler at styringssystemet kan redusere energikostnadene med opp til flere hundre tusen kroner i løpet av et år. Han sier videre at bedriften hjelper til med innregulering av systemet det første året etter at det er installert. Johnsen poengterer også at det er muligheter for å få investeringsstøtte fra Enova for energitiltak i anlegg.