Biogjødselbønder organiserer seg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 29. okt. 2015
  • 30. jun. 2016

Biogjødselbønder organiserer seg

Bønder som skal levere husdyrgjødsel eller motta biogjødsel fra Greve Biogass har organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold. Stiftelsesmøtet var 21. oktober.


46 bønder har tegnet avtale med GreVe Biogass – både for levering av husdyrgjødsel til fabrikken, og for mottak av ferdig biogjødsel til åker- og engarealer.

Biogjødselforum Vestfold

Disse bøndene går nå sammen i et interessentlag, initiert av Vestfold Bondelag.  Et viktig formål med laget er å ha en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, drøfte gjødselkvalitet, tekniske og økonomiske spørsmål. Et annet hovedformål er å ha en felles stemme og forhandle med GreVe Biogass AS. Dette er noe GreVe Biogass også ønsker, og ser som formålstjenlig.

29 bønder var samlet til stiftelsesmøte på Gjennestad den 21. oktober. Hans Edvard Holtung, som leder interimstyret, var svært fornøyd med oppstarten av laget.

Vi snakker store volumer og tall

50.0000 tonn flytende husdyrgjødsel skal kjøres inn fra gårdsbrukene hvert år. Det er avtaler med i alt 25 husdyrbrukere. Husdyrgjødsel inngår som en helt sentral faktor i produksjonen av biogass – både med sitt organiske innhold, sitt væskevolum og sin naturlige flora av nedbrytningsorganismer.

Ut fra biogassanlegget vil det årlig bli kjørt 95.000 tonn biogjødsel til 46 mottakere. Dette skal mellomlagres på gårdene i store tanker fram til riktige tidspunkter for gjødsling gjennom vekstsesongen. Jordbruksarealet dette skal spres på er 25.000 – 30.000 dekar. Biogjødsel har en god sammensetning av plantenæringsstoffer, og erstatter så godt som kunstgjødsel.

Alle kornbøndene må bygge nye lagertanker, og mange gjødselkjellere må oppgraderes. Den største lagertanken vil få en diameter på 34 meter, er 4 meter høy og rommer 4.000 m3
Dette er investeringer som hver bonde må ta – eller samarbeide med naboen om. Samlet investeringsbehov er i mangemillion-klassen.

Kontinuerlig logistikk

Når driften ved biogassfabrikken er i full gang på ettervinteren vil det daglig bli kjørt inn husdyrgjødsel til biogassfabrikken og utkjøring av biogjødsel til lagringstankene. To tankbiler som rommer 32 tonn vil være i kontinuerlig drift fem dager i uka. Det er Bulk Tank Transport AS i Re som vant dette transportanbudet.

Samarbeid gir gevinst

Samarbeidet og dialogen mellom avfallsselskapet Vesar – nå Greve Biogass, og landbruket i Vestfold har vært et suksessfullt varemerke i hele prosessen fram til biogassfabrikken nå startes opp. Dette har vært sterkt medvirkende til at biogassfabrikken har fått såkalte Nasjonal pilot-midler. Blant annet har dette gitt rom for større tanker for mottak av husdyrgjødsel.

Den største gevinsten vil mange si er at behandlingen av husdyrgjødsla sammen med matavfall i biogassanlegget gir betydelige reduksjoner i utslippet av klimagasser fra landbruket i Vestfold.