Busser på biogass - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 31. jul. 2015
  • 30. jun. 2016

Busser på biogass i Vestfold

Unibuss A/S vant anbudet om busstransporten i nord- og midtfylket, og skal kjøre 3,2 millioner kilometer bussruter på biogass hvert år.

Konkurransen
I konkurranse mot Nettbuss, Tide og Nobina trakk Unibuss det lengste strået for å kjøre bussruter i Tønsbergregionen fra 1. juli 2016 og de neste 8 årene.

Unibuss vil dermed fortsette som ansvarlige for busskjøringen på lokale ruter og skoleruter i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten, i tillegg til stamlinje 02 fra Holmestrand til Tjøme og Sandøsund, skriver VKT på sin hjemmeside.

I fjor var det 5,1 millioner reisende på de aktuelle rutene, i følge en pressemelding fra Unibuss.

Unibuss kjører biogass
91 nye busser med Euro 6-standard klargjøres til den nye kontraktperioden. Av disse vil 50 være bygd for gassdrift, og dermed være klar for fylling av biogass.

Av 4,6 millioner kjørte kilometer skal 70 % av rutekilometrene dekkes av gassdrevne busser, altså 3,2 millioner kilometer.

Er biogassdrift dyrere?
Det hevdes at biogassdrevne busser øker kostnadene i kollektivtransporten. Nedlegging av bussruter kan bli konsekvensen for å holde budsjettrammene – har mange fryktet.

Faktum er at resultatet etter anbudskonkurransen for rutebussene i Tønsbergdistriktet ikke ble vesentlig dyrere enn ved forrige anbudsperiode. Vi er godt fornøyd med resultatet av anbudskonkurransen, sier Erik Gundersen i Vestviken Kollektivtrafikk.

En tilsvarende erfaring hadde Vesar da renovasjonskjøring med biogassdrift var ute på anbud høsten 2014. Den nye renovasjonsavtalen ble billigere enn den forrige.

Den regionale pumpeprisen for biogass, innkjøpskostnader for gassbusser og tilgang til  fyllingsanlegg er noen av elementene som påvirker den endelige anbudssummen.

Klimapositiv busstransport
Mer enn 3 millioner passasjerer kan dermed årlig bli transportert med det klimanøytrale drivstoffet biogass.

3,2 millioner busskilometer tilsvarer et forbruk på 1,15 millioner liter diesel (med et forbruk på 0,36 liter pr km, i følge TelTek 2012). Omregnet til klimagassutslipp betyr det at biogassen erstatter 3,1 millioner kg CO2 fra fossil diesel.

Denne kollektivtransporten er et vesentlig bidrag til en mer klimavennlig transport i Vestfold.

Produksjonen av biogass
GreVe Biogass med Lindum som driftsansvarlig starter opp produksjonen av biogass på Rygg ved Tønsberg i løpet av høsten. Fra og med 2016 vil det bli produsert inntil 6,8 millioner kubikkmeter biogass (Nm3) som er oppgradert til drivstoffkvalitet. Biogassen produseres på matavfallet fra husholdningene i Vestfold og Grenland, husdyrgjødsel fra Vestfold og avfall fra næringsmiddelbedrifter og butikker i regionen.

Skagerak Naturgass har opsjon på kjøp av biogassen som produseres på Rygg, og det er nå lagt en overføringsledning for biogass fram til naturgassledningen på Ås ved Sem. Denne forsyner kunder i Tønsberg med gass.

Tanking av biogass
Plassering av tankingsanlegg er foreløpig ikke endelig fastlagt. Fylkestinget har bedt administrasjonen om å arbeide sammen med Vestviken Kollektivtrafikk og Tønsberg kommune for å etablere en fast oppstillingsplass for busser som muliggjør nattfylling av biodrivstoff. Tønsberg kommune har i sin kommuneplan avsatt et område inntil E18 på Gulli.

Mest sannsynlig vil det ikke være ferdigstilt et permanent anlegg for biogassfylling innen juli 2016. Derfor vil Unibuss inntil videre hurtigfylle biogass ved et midlertidig tankingsanlegg. Stensarmen i Tønsberg og Ås ved Sem er aktuelle lokaliteter for dette.

Pr i dag er det ikke avklart hvem som får leveransen av biogassen til rutebussene.

Tønsberg kommune ønsker en biogasspumpe i Kilen med hurtigfylling for betjening av framtidige tjenestebiler som går på biogass. Renovasjonsbilene i Vesar’s innsamlingsområde vil fra 2016 ha nattfylling ved biogassfabrikken på Rygg.

Villet politikk
At bussrutene i Tønsbergområdet nå skal betjenes av biogassbusser er et resultat av en politisk prosess i Vestfold fylkeskommune med Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø som pådriver. Fylkestinget vedtok 10. desember 2014 at 70 % av ruteproduksjonen i framtida skal baseres på biogass som drivstoff. Dette oppfylles etter hvert som nye anbudsrunder utlyses.

Tilsvarende prioritering av biogass som drivstoff gjelder for busstransport blant annet i Grenland, i Fredrikstadområdet og i Stor-Oslo.