Bybusser på strøm - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 26. jun. 2015
  • 09. aug. 2016

Bybusser på strøm

I Horten, Sandefjord og Larvik går 11 av lokalbussene til Tide på strøm og diesel – såkalte hybridbusser. Strømmen har prioritet. Det gir positive miljøgevinster lokalt i bymiljøet, og klare klimagassgevinster i den store sammenhengen.


Bybusser

Til sammen er det 93 bybusser i Larvik, Sandefjord og Horten. 11 av disse er hybridbusser som kjører mellom 60- og 70.000 km årlig. Samlet kjørelengde for hybridbussene er mer enn 700.000 kilometer årlig. Bussene er synlige i bybildet med sin grønne topp, hybridtekst og blomster.

Teknologien

Alle bussene har såkalt Euro 6-standard og er levert av Solaris.

Bussen har to motorer – en dieselmotor og en elektromotor.  Batteriene lades av dieselmotoren og energien som skapes ved motorbremsing og nedbremsing. Ved lave hastigheter – som i køkjøring – tar elektromotoren over, og når den stopper og starter ved holdeplasser går den kun på strøm. Batteriene kan også lades fra strømnettet, men dette har til nå ikke vært nødvendig, kommenterer Glenn Rudi Baann som er områdesjef i Vestfold for Tide busselskap.

Hybrid sparer diesel og CO2-utslipp

Hybridbussene bruker i snitt 2,8 liter diesel pr mil i bykjøringen. Dette gir inntil 30 % lavere drivstofforbruk enn ved ordinær dieseldrift. Samlet for alle hybridbussene kan det beregnes et redusert dieselforbruk på 84 000 liter pr. år, noe som gir et redusert utslipp av klimagasser på 226.000 kg CO2.

Den kanskje største miljøgevinsten er at utslippet av eksos og støy i bygatene blir vesentlig redusert.

Opptrapping av klimavennlige busser

Hybridbusser på disse byrutene er en bevisst opptrapping mot mer miljøvennlig kollektivtrafikk, sier  Trond Myhre i Vestviken Kollektivtrafikk. Det neste som vil komme er biogassdrevne busser i Tønsbergdistriktet i 2016. Anbudsrunden om dette er i ferd med å bli avsluttet.

Konsesjonsperioden for rutene med hybridbusser er 8 år fra og med 2012, med mulighet for utvidelse ytterligere to år.

Tydelig miljøprofil

Tide markerer sin miljøprofil ved å bruke el-biler fra administrasjonskontoret når de skal ha vaktskifte for bussjåførene ute ved knutepunktene. Dette er de små elbilene perfekte til.

El-bil