Den Magiske Fabrikkens merkedag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 20. okt. 2015
  • 30. jun. 2016

Den Magiske Fabrikkens merkedag

19. oktober 2015 markerer starten for en bærekraftig utnytting av det organiske avfallet i Vestfold og Grenland. De første tankbilene kommer til GreVe Biogass-anlegg med «podemateriale» fra Romerike Biogassanlegg. Husdyrgjødsel rulles også inn i anlegget.


Oppstarten

Alt dreier seg nå om å få i gang en kraftfull kultur med milliarder av mikroorganismer som kan omsette matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk avfall til metangass – biogass – og biogjødsel. Det vil ta flere måneder å bygge opp denne «arbeidsstokken».

Podingen

Fra Romerike Biogassanlegg ved Vormsund kommer tankbil etter tankbil med podemateriale som allerede er godt i gang med gjæringsprosessen. Råstoffet i podematerialet er matavfall fra Oslos husholdninger, som er hygienisert før det slippes inn i store råtnetanker med optimal bakteriekultur.

Dette podematerialet blandes på Rygg med flytende husdyrgjødsel for å få prosessen i gang så raskt og effektivt som mulig.

Hver tankbil tar rundt 30 tonn. I alt skal de fem tankbilene i løpet av noen få dager frakte 3000 tonn av dette substratet med potente gjærkulturer til tankene på Rygg.

Husdyrmøkka

Samtidig formelig ruller fersk kumøkk inn fra husdyrbrukerne i distriktet. Innkjøringen til anlegget har startet. Fra en mellomlagringstank slippes 9000 tonn av dette verdifulle råstoffet inn i prosesstankene for å blandes med podematerialet.

Riktig temperatur og blandingeprosess er kritiske faktorer i denne fasen. Prosessen skal være såkalt mesofil, det vil si ha en temperatur på rundt 38 - 40 grader. Optimalt blandingsforhold er 1:3.

Framdriften

Innpodingen går på skinner, sier Ivar Sørby i GreVe Biogass. En del tekniske arbeider gjenstår, men vi har kommet langt nok til å sette i gang selve produksjonen. Oppbygging av en livskraftig bakteriekultur tar tid.

Fabrikken planlegger full produksjon fra våren 2016. Planlagt produksjon er 6,8 millioner Nm3 med biogass, noe som tilsvarer ca. 6,8 millioner liter diesel. I tillegg produseres 100.000 -140.000 tonn med biogjødsel. Den offisielle åpningen skjer 1. juni 2016.