Driftssamlinger for operatører av bioenergianlegg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Bjørn Ramberg
  • 07. apr. 2015
  • 20. apr. 2015

Driftssamlinger for operatører av bioenergianlegg

Driftssamlinger for operatører av biovarmeanlegg gir mulighet for utveksling av erfaringer og driftsrutiner for å optimalisere varmeproduksjonen i biovarmeanleggene.

Bakgrunn

I Vestfold fylke er det i dag etablert over 60 biovarmeanlegg. Alle disse anleggene har driftsoperatører som sørger for at anleggene fungerer på best mulig måte.  Å drifte et biovarmeanlegg er en profesjon som krever gode driftsrutiner og systematisk oppfølging for å oppnå optimal varmeproduksjon og god økonomi. Kvaliteten på råstoffet har også stor betydning for driften av et anlegg. Det gjelder både fuktighet og størrelse på flis ol.

 

Driftssamlinger

Driftsoperatørene kan være en ansatt av eiere av biovarmeanlegg som forsyner egen bygningsmasse eller av firmaer som selger vannbåren varme. Firmaene som selger vannbåren varme eier anleggene som de installerer hos kundene, og de har selv ansvaret for å drifte biovarmeanleggene ute hos kundene.

Ofte er det en driftsoperatør som har ansvaret for et anlegg. Dette gjør at de sjelden får mulighet til å treffe andre operatører og utveksle erfaringer. Dette har Vestfold Klima og Energiforum prøvd å hjelpe til med, ved å arrangere driftssamlinger for operatører av biovarmeanlegg. Hensikten med driftssamlingene er å gi operatørene en møteplass hvor de kan utveksle smarte løsninger og utfordringer om bioenergi, fliskvalitet, tekniske anlegg, varmebehov og lignende.  

I løpet av 2014 og begynnelsen av 2015 er det til sammen arrangert tre samlinger. Den første samlingen ble arrangert på Gjennestad gartnerskole 11. mars 2014. Den andre driftssamlingen ble arrangert i forbindelsen med åpningen av et nytt biovarmeanlegg ved Ringshaug skoler 20. november 2014. Den siste av driftssamlingen ble holdt 19. mars 2015 hos Nykirke Biovarme.

 

Hva skjer fremover?

Interessen for driftssamlingene har vært god og Vestfold Klima og Energiforum har en foreløpig plan om en ny driftssamling høsten 2015. Den er tenkt avholdt ved det nye biovarmeanlegget på Re videregående skole/idrettsanlegg.