Ny ekspressbuss Larvik -Tønsberg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 12. jan. 2015
  • 20. apr. 2015

Ny ekspressbuss Larvik -Tønsberg

Dagpendlere mellom Larvik og Tønsberg har fått et nytt busstilbud - en ekspressbuss som kjører direkte på E18. Åpningen var 12. januar, samme dag som bomstasjonene langs E18 ble satt i drift. Tidspunktet er vel ikke tilfeldig valgt.

Raskt og billig fra sentrum til sentrum
I et såkalt felles bo- og arbeidsmarked er det mange som har sin daglige arbeidsreise mellom Larvik og Tønsberg, eller motsatt vei. Med det nye tilbudet om ekspressbuss med 45 minutter fra sentrum til sentrum får både privatbilen og NSB konkurranse. Men ekspressbussen er vesentlig billigere enn toget. Det koster 50 kr for ei enkeltreise med ekspressbussen, eller 730 kroner for et vanlig månedskort. Barn, ungdom og studenter har sine rabatter på bussen, likeså pensjonister. Det er til og med lagt inn en rabatt for såkalte "godt voksne" mellom 60 og 66 år.

Kjøreregnskapet kan regnes om
Men den største konkurransen får nok  privatbilismen - alle matpakkekjørerne som daglig kjører gjennom halve Vestfold til og fra arbeid. Ny E18 har kanskje gjort det for lettvint "å ta bilen"?

Men nå bør noen og enhver regne over sine regnestykker. En vanlig personbil bruker rundt 60 kroner i drivstoff fra Larvik til Tønsberg og tilbake. Fra og med 12. januar kommer det i tillegg 72 kr tur / retur i bompenger på E18 for de som har bomavtale, eller 81 kr for fullpris. Dette omfatter bomringen i Tønsberg.  Økonomisk sett vil et slikt regnestykke målt opp mot et månedskort på ekspressbussen tale for seg.

Ekspressbuss versus el-bil
Til og med dagens el-bileiere eller potensielle el-bileiere bør gjøre noen regneøvelser. Vel kan en el-bileier kjøre for under 2 kroner pr mil, og inntil videre unngå bompenger. Men nedbetalingen av en ny el-bil bør være en del av regnestykket.

Klimatiltak
En vesentlig samfunnsgevinst med kollektivtransport er redusert lokal forurensning og reduserte utslipp av klimagasser. Men det forutsetter at det er nok personer som velger bussen framfor privatbilen.
Et enkelt regnestykke viser at ekspressbussen er et aktivt klimatiltak hvis det er mer enn fire personer som lar privatbilen stå og tar bussen i stedet. Jo flere som tar bussen, jo mindre blir det såkalte klimafotavtrykket av arbeidsreiser mellom Larvik og Tønsberg.

Disse ekspressbussene er fra start ordinære dieselbusser. Hvis dette innen nær framtid kan erstattes av dieselhybrid-busser, eller enda bedre biogassdrevne busser, vil klimanytten av tiltaket bli enda mer betydningsfullt.

Informasjon om den nye ekspressbussen kan leses på < www.vkt.no >