Konsesjon Horten-Moss gitt Bastø Fosen uten miljø- og utslippskrav - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Bjørn Ramberg
  • 05. feb. 2015
  • 23. apr. 2015

Konsesjon Horten-Moss gitt Bastø Fosen uten miljø- og utslippskrav

I den nye konsesjonen fra samferdselsdepartementet viser det seg at det ikke er satt miljø- og utslippskrav til anbudsvinneren Bastø Fosen utover minste kravet i dagens lovverk.

Det viser seg at Statens Vegvesen i anbudsutlysningen på strekningen Horten-Moss ikke har valgt å legge inn krav om lavutslippsteknologi. Konsekvensene av dette har blitt at fergene som skal brukes på strekningen i tidsrommet 2017-2025 vil være dieseldrevne. Disse fergene tilfredsstiller bare de internasjonale minimumskravene til utslipp satt i Tier III.

Vestfold fylkeskommune la i sin uttalelse til anbudsutlysningen i ferjeforbindelsen Horten-Moss vekt på at det burde vurderes om det skulle stilles krav til gassdrift på fergene for framtidig bruk av biogass. Østfold fylkeskommune mente i sin uttalelse at det burde stilles krav til lave utslipp både med hensyn til klimagasser og lokal forurensning uten spesifikke krav til valg av teknologi og type drivstoff.

Både WWF og Miljøorganisasjonen Zero er svært misfornøyd med de lave miljøambisjonen i den nye konsesjonen på strekningen Horten-Moss. Det er etter deres mening mulig å benytte tilgjengelig teknologi h vor dieselmot orene kunne vært byttet ut med batteri eller naturgass såkalt LNG.

For at Bastø Fosen skal kunne oppfylle den nye konsesjonen må de bygge tre nye ferger. Disse fergene skal få redusert svovel og NO­­­­­­­x-utslipp ved hjelp av scrubber (gassrenser) og katalysator. Båtene er designet med et nytt skrog som vil redusere drivstoff-forbruket med 24-30 %. Fergene blir også større enn de gamle og vil kunne øke kapasiteten med 25-30 %.

Utviklerne av de nye fergene Multi Maritime sier at fergene kan bygges om til hybridferger når teknologien og kontrakten åpner for det. Andre rederier og teknologileverandører sier at teknologien allerede er tilgjengelig både når det gjelder LNG, hybrid og batteriløsninger. Problemet er at investeringskostnadene for de miljøvennlige alternativene er høyere enn for tradisjonelle dieselmotorer.

Bastø Fosen har uttalt at de har forholdt seg til kravene i anbudet som de mener er strenge med hensyn til utslipp av gasser til luft. Utvikler av de nye fergene Multi Maritime har uttalt til Teknisk Ukeblad at de nye fergene har en utslipp av NOx på 1,7 g/kWh. Det beste LNG-motorene har et utslipp av NOx på 1,3 g/ kWh. Disse har i tillegg utslipp av metan.

Diskusjonen rundt manglende miljøkrav på den nye konsesjonen Horten-Moss viser at det politiske miljøfokuset ikke alltid fører til aktiv miljøsatsing i praksis.