Larvik kommune tilbyr semi-hurtig lading - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 15. jun. 2015
  • 28. jun. 2016

Larvik kommune tilbyr semi-hurtig lading

Larvik kommune tilbyr fire nye stasjoner for semihurtig lading av el-bil. Dette er kjærkomne muligheter for elbileiere utenfor rekkevidden hjemmefra. Dette bør anspore til tilsvarende tiltak i andre Vestfoldkommuner.


8 nye uttak for semi-hurtig lading

Kommunen har nå etablert fire nye ladestasjoner for el-biler for allment bruk, med to uttak på hver. Disse er Type 2-ladestasjoner. Stasjonene er plassert ved Bukta i Stavern, ved Larvik bibliotek, på Bødkerfjellet og i parkeringshuset i Prinsegata.

Tidligere har kommunen etablert to ladepunkter for normallading ved Larvik jernbanestasjon (såkalte Schuko-ladere for vanlig stikkontakt).

Ladingen er gratis, og det er parkeringsbestemmelsene som avgjør hvor lenge elbilen kan stå parkert. Kommunen forutsetter at bileierne tenker på andre el-bileiere, og ikke belegger ladestasjonen lenger enn nødvendig.
NB! El-bileierne må huske å ha med egen ladekabel mode 3 i bilen.

Venter på næringslivet

Næringslivet i Larvik har til nå ikke vært opptatt av å legge til rette semi-hurtig lading for sine el-bilkunder, slik som for eksempel i Sandefjord og Holmestrand.  Et hederlig unntak er Meny i Stavern som har etablert en semi-hurtig ladestasjon i parkeringshuset.

Valgt teknologi

Det har vært et litt uoversiktlig marked for ladesystemer og kontakter. Larvik har valgt å satse på den såkalte Europeiske standarden Type 2. Her kan det lades med inntil 22 kW effekt (Mode 3, 400 V), altså såkalt semi-hurtig lading. Dette ser ut til å bli en ledende teknologisk løsning. (230 V nett kan også brukes).

Videre planer

Kommunen har en ambisjon for 2015 om ytterligere tre nye 22 kW ladestasjoner (Type 2) på kommunale parkeringsplasser, sier miljøvernsjef Marit Vasbotten.

 I løpet av nær framtid vil alle disse ladestasjonene være synlige i de sentrale databasene www.ladestasjoner.no  og www.nobil.no . Tilbudet vil da bli langt mer tilgjengelig for mange nye brukere.