Nøtterøy kommune innfører miljøledelse på Tinghaug - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
Rådmann Toril Eeg mottar sertifikatet fra miljøfyrtårnkonsulent Magne Hvilen.
 • Tekst Jon Østgård Foto Ronny Meyer
 • 15. apr. 2015
 • 20. apr. 2015

Nøtterøy kommune innfører miljøledelse på Tinghaug

Nøtterøy kommune har innført miljøledelse i sin daglige drift i administrasjonen på Tinghaug, og bruker Miljøfyrtårn som verktøy. Det er allerede fokus på intern kildesortering og forbedret overvåking av energibruk

Sertifikatet forplikter

Som den tolvte virksomheten på Nøtterøy har kommunen nå valgt å sertifisere kommuneadministrasjonen på Tinghaug som Miljøfyrtårn. Den offisielle markeringen skjedde 15. februar i år, med overrekkelse av sertifikatet til rådmann Toril Eeg fra miljøfyrtårnkonsulent Magne Hvilen.
Torød skole er også et kommunalt Miljøfyrtårn, og de øvrige sertifiserte virksomhetene i kommunen er private bedrifter innen en rekke bransjer.
Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år, og virksomheten skal da resertifiseres.

Mål og ambisjoner

Enkelt sagt er Miljøfyrtårnordningen et verktøy for å ha en bevisst holdning til hvordan virksomheten drives i forhold til helt grunnleggende miljøspørsmål. Dette omfatter både fysiske bygninger, daglig drift og ikke minst menneskene som arbeider i virksomheten.


Kommuneadministrasjonen har satt seg konkrete mål innenfor arbeidsmiljø og inneklima, innkjøp, avfall, energi, transport og utslipp til luft og vann. Dette er basert på en konkret gjennomgang og kartlegging av dagens forhold. Noen av målene er:

 • sykefraværet skal ned til 4 %
 • kildesorteringen skal opp til 70 %
 • 9 miljømerkede produkter i eget forbruk og 15 miljøsertifiserte leverandører
 • energiforbruket til oppvarming / kjøling skal ned til 175 kWh/m3
 • årlig utslipp av CO2 skal under 430 tonn

Dette er ambisjoner som virksomheten skal rapportere status for i egen miljørapport til Miljøfyrtårnsekretariatet i Kristiansand hvert år.

Miljøfyrtårn som miljøstyringsverktøy

Miljøfyrtårn er et nasjonalt godkjent miljøstyringsverktøy utviklet for både offentlige og private virksomheter, og det er særlig egnet for små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal gjelde for virksomheter innen et meget bredt spekter av bransjer. Med utgangspunkt i et sett grunnleggende vilkår er det utviklet såkalte bransjevilkår tilpasset hver enkelt bransje som skal være oppfylt før virksomheten kan la seg sertifisere.

Prosessen starter med en konkret gjennomgang og miljøanalyse av situasjonen i virksomheten, med støtte fra en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. I større virksomheter kan dette være interne konsulenter. Aktiv medvirkning fra ansatte er i tillegg til lederforankring en forutsetning for å la seg sertifisere som Miljøfyrtårn.

For å oppfylle de konkrete bransjevilkårene utformes en handlingsplan med konkrete tiltak som deretter gjennomføres. Da er virksomheten klar til sertifisering. En godkjent sertifisør foretar den endelige og formelle godkjenningen av virksomheten som Miljøfyrtårn. 

Miljøfyrtårn i Vestfold

Kommuneadministrasjonen på Tinghaug er den 254. virksomheten i Vestfold som er Miljøfyrtårnsertifisert. Det har med andre ord vært en betydelig utvikling etter at ordningen ble innstiftet i 2003.

Av disse er det 22 offentlige virksomheter, hvor et flertall er kommunale og fylkeskommunale.

De øvrige 232 virksomhetene er private bedrifter innen mange bransjer som ser en fordel i å ha et klart og dokumentert fokus på sine miljøutfordringer.

Miljøfyrtårn i Vestfold 2002-2014

Kilde: VFK