Nye Horten videregående skole som plusshus? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst: Jon Østgård
  • 25. nov. 2015
  • 30. jun. 2016

Nye Horten videregående skole som plusshus?

Dette er fylkeskommunens foroverlente ambisjon når det skal bygges ny videregående skole i Horten.

Fylkeskommunen har i flere år vist vilje til å planlegge for framtidsrettede energiløsninger i sine skolebygg. Dette har gitt skolebygg som har energikilder med lavt klimafotavtrykk og høy energieffektivitet.

 Utfordringen

Partnerskapskonferansen PK15 i januar i år var unison i beskjeden om at det neste skolebygget i Vestfold skulle være et tydelig miljøfyrtårn. Adressen var Horten nye videregående skole i Lystlunden i Horten.

Fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne har fulgt opp utfordringen, og det er startet en planleggingsprosess. Ambisjonen er å bygge et skolebygg som om mulig kan produsere mer energi enn det har behov for, et såkalt plusshus.

 Energikrav og miljøkrav

Hele prosessen skal følges for å dokumentere kostnadseffektive klimatiltak. Blant annet skal det redegjøres for hvordan alternative materialvalg kan gi en 50 % reduksjon i klimagassutslipp. Det pekes på utstrakt bruk av tre i konstruksjoner, vegger og tak. Livsløpsanalyser – Life Cycle Cost og Life Cycle Analysis vil være sentrale elementer.

Kravene til inneklima vil også ligge på et høyt nivå.

Det skal videre fokuseres på utslippsnøytral oppvarming. Bruk av solenergi, energilagring, varmegjenvinning og aktiv energistyring er elementer skal bidra til standarden Plusshus, med minimumskrav Passivhus.

Ambisjonen er å sertifisere det ferdige bygget etter BREEAM NOR, med klassifiseringen Outstanding. Dette er et miljøstyringsverktøy som følger planprosessen og byggeprosessen og samordner aktørene slik at produktet blir det som loves.

 Konkurransen

Prosessen er det som kalles «konkurransepreget dialog». Det har vært en runde for prekvalifisering, og en fase 1 hvor det skal konkurreres om den den beste skissen til løsning. Vinneren får så konkretisere planen i dialog med fylkeskommunen som byggherre og med medvirkning fra de som skal bruke skolen når den står ferdig.

Ni leverandørgrupper meldte seg på i kvalifiseringsrunden. Seks av disse er tatt ut til å være med i konkurransens fase 1.

Et spennende moment med denne konkurranseformen er at det dannes grupper – eller konsortsier – av bedrifter med ulike fagprofiler som samarbeider om et felles løsningsforslag.

Fylkesrådmannen mener denne prosessen kan gi en skole som framstår med framtidsrettede og innovative energi- og miljøløsninger.

 Prosessen videre

Frist for å levere inn løsningsforslag er satt til 7. desember. 3 vinnere kåres 15. januar neste år.

Med en byggestart i januar 2017 kan bygges stå ferdig til skolestart i august 2019.