Vestfolds regionale plan for klima og energi til høring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Jon Østgård
 • 20. apr. 2015
 • 30. jun. 2016

Vestfolds regionale plan for klima og energi 2016-2020 til høring

Fylkestinget skal onsdag 22. april behandle et forslag til regional plan klima og energi, og tilhørende handlingsprogram for 2016. Fylkesrådmannen har allerede sendt ut forslaget til bred høring, og inviterer til høringskonferanse 7. mai.

.

Planens visjon er «Vestfold – ett av de grønneste fylkene i Norge».

Hovedmålet i arbeidet er at Vestfold skal redusere klimagassutslippet med 40% innen 2030.

 

Temagruppene

Fem temagrupper har i vinter vært i sving med å hente fram de gode forslagene, konkretiseringene og problemstillingene som danner grunnlaget for planen.Temagruppene har vært satt sammen med ressurspersoner fra mange samfunnssektorer for å få gode svar på de hovedproblemstillingene som planprogrammet la opp til.

Planforslaget

Planforslaget løfter fram fem innsatsområder for de neste fem årene;

 •  Øke produksjon av fornybar energi 
 •  Redusere utslipp fra vegtrafikk 
 •  Utvikle flere energieffektive bygg 
 •  Støtte kommunenes innsats for klimatilpasning 
 •  Utvikle felles offentlig kompetanse og samhandling

Strategier og tiltak

Ut ifra disse er det spisset 2-3 strategier for hvordan konkrete mål skal nåes. Det er tre temaer som gjennomgående framhever seg. Både i det offentlige og i næringslivet er det uttalt ønske om å samarbeide for å bli bedre. Det andre er mulighetene som ligger i å få til grønn verdiskaping. Det tredje er viktigheten av å stille miljøkrav i offentlige innkjøp.

Tiltakene i de årlige handlingsprogrammene skal springe ut i fra disse strategiene. For det første året i planperioden er det foreslått 15 konkrete tiltak. Det blir spennende å se hva høringssvarene sier om dette.

Høringskonferanse

Allerede 7. mai er det invitert til en høringskonferanse, og dette er starten på en høringsperiode som går fram til 10. september. Lang høring er begrunnet med et ønske om politisk behandling i alle kommunestyrene.