WindSim gjør vindkraftverk mer effektive - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Bjørn Ramberg
  • 05. jan. 2015
  • 20. apr. 2015

WindSim gjør vindkraftverk mer effektive

WindSim startet i oljebransjen, og er nå over i grønn teknologi. De har utviklet programvare for lokalisering av vindmøller. Nå satser de på optimal styring av vindmøllene.

Bakgrunn

WindSim ble etablert i Tønsberg i 1993 av Arne Reidar Gravdahl. Bedriften arbeidet fra 1993 til 1997 med beregnings.- og analyseverktøy for simulering av gass og væsketransport for olje og prosessindustrien.

I 1998 startet WindSim et samarbeid med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt et prosjekt som skulle kartlegge vindressursene i Norge. Ved hjelp av tilgjengelige vindmålinger fra Meteorologisk institutt og et datasimuleringsprogram utviklet av WinSim kunne en finne de mest optimale stedene for bygging av vindmøller. Etter tre år ble web portalen kalt Norges Vind Altlas publisert.

I 2003 lanserte WindSim sin første kommersielle utgave av programvaren som kartlegger de mest egnete stedene å anlegge vindmøller. Programvaren var en videreutvikling av metodene brukt i Norges Vind Atlas. Denne programvaren ble kalt WindSim 4.2.

 
En bedrift i utvikling

I dag er WindSim en internasjonal bedrift med kontorer i Tønsberg, USA, Kina og India med toalt 17 ansatte. Det er fortsatt lite vindkraftutbygging i Norge så mesteparten av salget til WinSim er internasjonalt. I dag er Kina det største og mest stabile markedet til bedriften.

Programvaren WinSim 6.2 som bedriften selger er i konstant utvikling. WinSim 6.2 er et hjelpemiddel ved prosjektering av nye vindmølleparker. Bedriften arbeider nå med en ny programvare kalt «NowCasting» som kan optimalisere effekten i allerede eksisterende vindmølleparker. Denne programvaren skal hjelpe vindkraftindustrien med informasjon om lokale vindforhold. Programmet kan gi informasjon ned på timetersnivå og på tidsperspektiv på to til tre timer. Dette vil gjøre det mulig å styre turbinene slik at de gir optimal produksjon av energi.

Utviklingen av programvaren har en kostnadsramme på 7,7 millioner kroner. Norges Forskningsråd støtter prosjektet ved å dekke cirka halvparten av kostnadene. Prosjektet har en skissert tidsplan på to år.