Forumet videreføres og bidrar i det grønne skiftet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. feb. 2016
  • 21. jul. 2017

Forumet videreføres og bidrar i det grønne skiftet

Styret er tydelig - Vestfold Klima og Energiforum skal videreføres og styrkes. Vil dere være med og møte klimautfordringene?

Norge og Vestfold er midt i en offensiv med å få til det såkalte grønne skiftet. Det arbeides med innfasing av nye fornybare energikilder. Det arbeides for å utnytte energi bedre, og på mer klimasmarte måter. Det arbeides for å utvikle ny miljøteknologi, produkter og tjenester som har lavt klima-avtrykk.
Planleggingsgrep tas for å møte varslete klimaendringer. 

Videreføring med aktive nettverksgrupper

 

Styret i Vestfold Klima og Energiforum mener det er viktig å ha et aktivt forum som en aktør i denne utviklingen med et hovedfokus på energiløsninger og klimaproblematikk. Fra 1. juli 2016 starter det opp en ny femårs periode i forumets arbeid.

Forumet er en læringsarena for kunnskap og ideer, og en visningsarena for innovative løsninger. Gjennom gode møteplasser og nettverk knyttes relasjoner og samarbeid.

Fra 1. juli vil det bli prioritert innsats for å bygge spennende nettverksgrupper rundt disse temaene:
  • Fokusere på energibruk i eksisterende bygg og nye bygg og energikildene for dette, inkludert lokal produksjon av fornybar energi
  • Bidra til arbeidet med alternative former for drivstoff og klimautslipp i transportsektoren
  • Utfordringer i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak i viktige klima- og energispørsmål lokalt i kommunene
Hvem er forumet?

Forumet er i dag organisert som et partnerskap sammensatt av offentlige og private virksomheter med tilknytning til Vestfold. De har til felles en bevisst holdning om at energi, energibruk og klimakonsekvenser av energibruk er viktig.
I inneværende periode har forumet hatt følgende hovedpartnere;  Innovasjon Norge Buskerud-Vestfold,  Esso Norge AS, Brødrene Dahl AS, Skagerak Energi AS, Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold og kommunene i Vestfold. I tillegg er det 11 andre partnere.

Formidling av kunnskap og informasjon
 

Forumets nettside er unik for Vestfold. Der formidles lokale aktuelt-nyheter om tiltak som er gjennomført over et relativt bredt fagspekter, energistatistikk og klimarelatert statistikk om og for Vestfold.

Arbeidet for en kontinuerlig forbedring av nettside er prioritert som ledende knutepunkt for generell kunnskap, dagsaktuelle temaer, fakta og informasjon om Vestfold.

Hvordan bli partner ?

Partnerskapet er åpent for alle offentlige og private virksomheter og organisasjoner.

Virksomheter inviteres til å være med som partner i forumet i en ny femårs periode fra juli 2016 til 2021. Et forum trenger aktive partnere som får, gir og deler kunnskap og ideer. Den spisskompetansen som hver enkelt partner har er unik.

Les mer om videreføringen av forumet i informasjonsboksen til venstre.