Stor interesse for GreVe-anlegget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 30. nov. 2015
  • 21. jul. 2017

Stor interesse for GreVe-anlegget

Styrene i GreVe Biogass og Vesar viste stolt fram det nye biogassanlegget for Vestfoldkommunene og andre aktører 19. november.


Samling for gode aktører underveis

Styrene i GreVe og Vesar inviterte 19. november kommunene og offentlige og private aktører i Vestfold til visning og befaring på biogassanlegget på Rygg.

Prosjektet "Biogass i Vestfold" har hatt mange medhjelpere og aktører fram til dagens realiserte fabrikk. Disse var invitert for å se og høre om resultatet av årelangt arbeid.

Det skjedde for øvrig dagen etter at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kom på nesten uanmeldt visitt for å se og høre om Den nasjonale biogasspiloten.

Dagen for historisk tilbakeblikk

Ordførernes engasjement i prosjekt Biogass i Vestfold har vært stort – og nærmest imponerende utholdende. 12k-turen til Trollhättan med ordførere og rådmenn i 2008 startet det hele. To ordførere bør nevnes særskilt for innsatsen underveis. Det er Petter Berg i Tønsberg og Thorvald Hillestad i Re. Rundturen til kommunestyrene med det symbolske bananskallet vil bli husket.

Utholdenhet og vilje karakteriserer også administrasjonen, styret og generalforsamlingen i Vesar. Ei lukket dør er ikke nødvendigvis ei stengt dør.
Tønsberg kommune har lagt mye til rette for realiseringen av prosjektet.

GreVe Biogass AS har rollen som byggherre på vegne av Tønsberg kommune. Lindum AS, som har fått kontrakten som driftsselskap, er allerede i gang med oppgavene.  BulkTank AS kjører inn husdyrgjødsel fra gårdsbrukene. Rundt på gårdsbrukene bygges tildels store lagertanker. VeiReno’s renovasjonsbiler kjører inn matavfall fra husholdningene (og disse skal selvsagt gå på biogass). Rundt 70 busser skal kjøre på biogass fra 2016 i midtre Vestfold og Grenland. Skagerak Naturgass har gassledningen klar fra Rygg og ned til Åskollen ved E18 og inn til Tønsberg.

Eierne av Vesar AS er 12 av 14 Vestfoldkommuner, Eierne av GreVe Biogass AS er kommunene i Vesar og Renovasjon i Grenland, Tønsberg renseanlegg og noen enkeltkommuner som leier ekstern slambehandling. Dette er altså et heleide interkommunale aksjeselskap.

Grønn verdiskaping

Underveis er dette blitt en prosess som både genererer arbeidsplasser og skaper verdiøkning. Det gjelder ikke bare på selve fabrikken, men også i råvaretransport og produkttransport, i landbruket og forhåpentligvis i transportsektoren. Matavfallet er blitt en råvare sammen med husdyrgjødsel. Byggebransjen har også nydt godt av aktivitetene så langt.

Hvis det er gjennomførbart å utnytte utrenset CO2 og biogjødsel i veksthusnæringen, vil den grønne verdiskapningen bli betydelig.  

Dette er blitt kalt Vestfolds største kollektive klimatiltak. Det begynner faktisk med utsorteringen av matavfallet i hjemmene og ender som drivstoff i kjøretøy og biogjødsel på åkrene i Vestfold.

Planer for videre utvikling

Anlegget er under oppstarting. Den ene produksjonstanken er allerede full av biogass-substratene hygienisert matavfall og husdyrmøkk. Det er «Gefundenes Fressen» for metanproduserende mikrober. 

Nettopp dette vil være et helt konkret utgangspunkt for videre planer om et kunnskaps- og kompetansesenter. Helt sentrale temaer er kretsløpstenking og sirkulær økonomi, biologi og andre naturvitenskaper, klimaspørsmål og fornybar energi. Det er også stor interesse for å gjøre dette til en arena for læringsmetoder og holdningsskapende undervisning.

Det er Vesar som i samarbeid med GreVe Biogass nå er i ferd med å knytte nettverk blant viktige interessenter i denne prosjektprosessen.