Biogassbussene har kommet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 09. jun. 2016
  • 16. feb. 2018

Biogassbussene har kommet

75 biogassbusser står klare til oppstart i Vestfold og Grenland rundt 1. juli

50 i Tønsberg-området og 25 i Grenland

50 splitter nye biogassbusser står klare på Borgeskogen for oppstart 1. juli. I Grenland skal 25 gassbusser starte opp samtidig.

I tillegg skal 41 nye dieselbusser med såkalt Euro 6-teknologi settes i drift i Vestfold. Dette bidrar til mindre lokal forurensning.

En milepæl for fornybar transport i Vestfold og Grenland

Denne oppstarten markerer samtidig en komplett verdikjede fra matavfall og husdyrgjødsel via et produksjonsanlegg for biogass til anvendelse som fornybart drivstoff.

GreVe Biogass vil i år produsere biogass tilsvarende 6,3 millioner liter diesel (7 millioner Nm3 oppgradert biogass). Til sammenligning bruker alle busser i Vestfold rundt 4,5 millioner liter diesel årlig, så her er det biogass til både kommunale og private kjøretøyflåter. Foreløpig mangler det tilgjengelige fyllestasjoner.

På vei mot det politiske målet

Fylkestinget vedtok i 2014 at 70 % av kjørte kilometer med rutebuss i Vestfold i framtida skal baseres på biogass som drivstoff. I praksis gjennomføres dette ved nye konsesjonsrunder. Først ute er busstransporten i Tønsbergområdet, som ble tildelt Unibuss i fjor sommer.

I politiske kretser verserer en 100 %-visjon, blant annet nevnt flere ganger i fylkestingets budsjettdebatt like før jul.

Et paradoks er det derfor at dette ikke ble fulgt opp da et flertall av fylkespolitikerne valgte å forlenge busskonsesjonen for nordfylket med bruk av diesel. Hovedutvalget for samferdsel og areal behandlet saken i april i år.

Fyllestasjoner

Gassbussene i Tønsberg skal fylle drivstoff i Måkeveien på Stensarmen. Der er det direkte rørtransport av oppgradert biogass fra GreVe Biogass på Rygg til to hurtigfyllingspumper og fire nattfyllingspumper. I rørnettet til Skagerak Naturgass transporteres biogassen med 4 bars trykk fram til pumpene.

Bussene i Grenland skal sammen med renovasjonsbilene fylles på Rabben i Skien. Her er det også hurtigfylling og saktefylling. Biogassen transporteres i trykkflasker – flak – fra GreVe Biogass til Grenland.

Reduserte utslipp av klimagasser

Vestviken Kollektivtrafikk VKT har beregnet at busstransporten i Vestfold medfører et utslipp av 12.400 tonn CO2 årlig. I denne konsesjonsrunden erstattes 4.000 av disse med et CO2-utslipp basert på fornybar energi – biogass fra GreVe Biogass, opplyser Erik Gundersen.

Unibuss profilerer seg miljøvennlig

Busselskapet Unibuss har lang erfaring med å kjøre biogassdrevne busser, blant annet i Oslo. Totalt har selskapet 150 gassbusser. De har god erfaring med sine MAN-busser, og har nå investert i Scania-busser. I Vestfold vil det kjøre 13 busser med 52 seter som er 15 meter lange, og 13 busser som har 40 seter og er 12 meter lange. Kjørelengden med "full tank" er 500 kilometer.

Eneste synlige forskjell fra tradisjonelle busser er et litt forhøyet tak, hvo det ligger seks gassflasker med til sammen 1920 liter komprimert biogass. Biogassbusser har et lavere støynivå enn ordinære dieselbusser, og slipper ut mindre sotpartikler og nitrogenforbindelser.