Energismarte bygg i regional konferanse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jan. 2018
  • 16. feb. 2018

Energismarte bygg i regional konferanse

Kontroll med energiforbruk, energiøkonomi, innovative løsninger og klimasmarte yrkesbygg var kjernetemaer i konferansen i Bølgen kulturhus i Larvik torsdag 11. januar


Vestfold klima-og energiforum arrangerte konferansen Energismarte bygg i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO / KS / DiFi-samarbeid).

Konferansens hovedfokus var hvordan vi bruker energi i dagens bygningsmasse og hvordan den kan brukes i framtidas yrkesbygg. Private og offentlige byggeiere og eiendomsutviklere fra Vestfold, Telemark og Buskerud var viktige hovedmålgrupper sammen med leverandører og konsulenter i konferansen som samlet nesten 200 deltakere.

Etter en første plenumssesjon med foredrag om "grønne bygg", innovasjonbehov, samarbeidsprosesser for å få klimasmarte bygg og trender i kraftmarkedet delte konferansen seg i tre parallelle sesjoner.

En sesjon tok for seg temaet "Økonomien i grønne bygg". I en annen sesjon var fokuset på "Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi". Den siste sesjonen satte fokus på viktigheten av "Samhandling om energismarte bygg".

Det var satt av rikelig tid til såkalt minglig - å treffe gamle og nye kollegaer og samrbeidspartnere. Minglehallen rommet også utstillere med relevante budskap og løsninger.

Thormod Hansen fra Entreprenøbransjen Bygg og Anlegg ledet en siste plenumssesjon med en paneldebatt om resultater og funn under konferansen, og tanker om hvordan vi kan realisere mer energismarte og klimasmarte bygg framover.

Paneldebatt

Paneldeltakerne (fra venstre)  Thormod Hansen, Birgit Rusten, Petter H. Heyerdahl, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Hege S. Dillner, Christian Egeberg (utenfor bildet).  

Alle presentasjonene på konferansen kan leses her