Ledig stilling som daglig leder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst Jon Østgård Foto Birgit Brosø
  • 08. aug. 2016
  • 16. feb. 2018

Ledig stilling som daglig leder

Styret i Vestfold klima- og energiforum vil doble kapasiteten i sekretariatet. Det lyses nå ut stilling som ny daglig leder. Forventningsvis kan dette mer enn doble innsatsen i viktige energispørsmål og klimautfordringer i Vestfold.


Utlysningen

Stillingen som daglig leder i sekretariatet rommer store muligheter og er utfordrende, og dette bærer utlysningsteksten preg av. Her er det stort rom for initiativ og nytenking, muligheter for å skape den gode møteplassen og å sette temaer på dagsorden.

Utlysningsteksten kan leses her. Merk at søknadsfristen er 19. august.

Forumets satsingsområder

Ved inngangen til en ny avtaleperiode i forumet fokuseres det på prioriterte innsatsområder, og bemannningen økes til to årsverk. Fokuset legges nå på fire viktige temaer;

Det skal etableres en møteplass – et nettverk – for private og offentlige virksomheter som har interesse av energibruk i bygg. Dagens bygg har et stort potensiale for energisparing, og framtidas bygg må planlegges med et meget lavt klimafotavtrykk. Allerede 16. september planlegges en kick-off for dette viktige arbeidet.

Likeså skal det etableres en møteplass med utgangspunkt i kommunenes utfordringer innen energi- og klimaspørsmål. Utsagnet «Det er i kommunen det konkrete skjer» - er et faktum. Deling av kunnskap og ideer gir bedre planer og gjennomførte tiltak. Kommunereformen gjør dette ekstra spennende.

Den største klimautfordringen i fylket ligger i transportsektoren. Forumet og sekretariatet skal bruke krefter på å løfte fram alternative løsninger, ikke minst bidra i arbeidet med å etablere et marked for biogass som drivstoff.

Gjennomgående skal forumets nettside være et samlingspunkt for kunnskap og et formidlingssted for aktuelle tiltak og hendelser som er relevante for Vestfoldsamfunnet.

Styre og arbeidsplass

Forumet har et styre som er sammensatt fra offentlige og private samfunnssektorer. Styreleder Lene Westgaard-Halle er oppnevnt fra fylkeskommunen, og er samtidig leder av hovedutvalget for klima, miljø og næring i fylkestinget.

En annen hovedpartner – fylkesmannen – har tatt ansvaret for forumets sekretariat som formell arbeidsgiver, og stiller med kontorplass og støttefunksjoner. Stillingen lyses derfor ut som en statlig stilling med betegnelsen prosjektleder - men Daglig leder blir benyttet som tittel etter ansettelse.

Denne oppgavedelingen fungerer aldeles utmerket.