Nettverksmøte-klima og energiplaner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto: Jon Østgård
  • 04. mai. 2016
  • 16. jan. 2018

Kappløpet om 100 millioner i gang

Kommunene i Norge har fått en uventet tiltakspakke fra Stortinget. Vestfoldkommunene er alt ute av startblokkene for å søke om midler til tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. Fristen er knapp.

32 deltakere var 3. mai samlet til nettverksmøte om temaet klima- og energiutfordringer i kommunene i Vestfold. Frokost i fylkesmannens kantine ga gode samtaler og en myk oppstart på dagen.

Forumets styreleder Lene Westgaard-Halle fulgte opp med en motiverende appell om å ta klimasats.

 100 millioner

Miljødirektoratet har fått oppgaven å fordele 100 millioner kroner til gode klimatiltak i kommunene. Søknadsfristen er allerede 23. juni.

Kirvil Stoltenberg var tydelig på at tiltakene som får støtte skal gi reduserte utslipp av klimagasser, og det er et stort fokus på transport. Det kan også søkes midler til forprosjekter og nettverksbygging, men en sterk føring er uttrykket «fra ord til handling».

At alle Vestfoldkommunene har vedtatte planer for sitt klima- og energiarbeid er et meget godt utgangspunkt for å få fram gode søknader om midler i tide.

At åtte kommunepolitikere deltok i møtet – og hele fem fra Tønsberg – viser et politisk engasjement om klimautfordringene.

I faktaboksen til venstre gis det nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

Tre planer i revisjonsprosess

Tre av kommunene har nå klima- og energiplanene under revisjon, og arbeidet med disse ble presentert i nettverksmøtet.

 

  • Horten skal rullere og operasjonalisere handlingsprogrammet til planen som gjelder for perioden 2012-2020.
  • Tønsberg kommune gjennomfører en revisjon av sin plan som en kommunedelplan. Planprogrammet for dette er nå ute til høring.
  • Larvik kommunestyre har etter valget i 2015 bestemt en revisjon av klima- og energiplanen som ble vedtatt høsten  2013.

Presentasjonene kan leses i faktaboksen til venstre.

Kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen har gjennom sin regionale plan for klima og energi satt kunnskapsgrunnlaget for gode planer på dagsordenen. Live Rud informerte at arbeidet er i gang, og dette vil bli fulgt opp videre.

Nettverk

Vestfold klima- og energiforum ser behovet for en møteplass for både kommunale fagpersoner og politikere som arbeider med klimautfordringer og energispørsmål. Dette møtet kan sees som en oppstart for et slikt nettverk i forumets regi. Innspill fra deltakerne vil legge pekere for videre tematikk i nettverket.