Søk Klimafondet til egne energitiltak - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto; Jon Østgård
  • 12. okt. 2016
  • 16. jan. 2018

Søk Klimafondet til egne energitiltak

Fylkets Hovedutvalg for klima, energi og næring har etablert et klimafond på 1 mill kr. Målet er å stimulere til gjennomføring av energitiltak med klimanytte. Men fristen i denne utlysningsrunden er kort.

Søkbart klimafond
Under flagget «Grønn verdiskaping», og i kjølvannet av den regionale planen for klima og energi har fylkeskommunen bestemt seg for å pushe utviklingen i Vestfold. Ambisjonen er å stimulere til økt utvikling og bruk av fornybar energi i Vestfold.

Derfor etableres det nå et søkbart klimafond for å gjøre litt vanskelige investeringer lettere. Støtten skal være utløsende for at tiltaket realiseres. De tiltakene det kan søkes om kan enten være for produksjon av fornybar energi eller energisparing. De særlig gode søknadene har et innovativt element i seg, altså ønske om å prøve ut nye løsninger eller ny teknologi.

Støtteordningen gjelder tiltak som retter seg mot både stasjonær energibruk og mobil energibruk. Det vil logisk nok være en prioritering av de tiltakene som gir høyest beregnet klimanytte.

Hvem kan søke?
De som kan søke er privatpersoner, bedrifter, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner, m.fl. Offentlige virksomheter kan derimot ikke søke om tilskudd.

Delfinansering
Tilskuddsordningen har et øvre tak på 50.000 kr, og inntil 50 % av tiltakets kostnad. Disse midlene kan være med på å utløse støtte fra andre private eller offentlige kilder – som for eksempel Enova.

Hvor ofte og hvor lenge?
Fondet vil etter planen få årlig påfyll i en femårs periode, avhengig av fylkeskommunens generelle økonomi.
Det vil ordinært være to årlige utlysninger – 1. oktober og 1. april. Den første søknadsfristen er forlenget til 31. oktober i år.

Mer om utlysningen og ordningen
Fylkeskommunens utlysning kan leses <her>
Søknadsskjema for tilskuddsordningen finner du  <her>