Bioenergiprosjekt Vestfold, Telemark og Agderfylkene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 13. aug. 2014
  • 08. des. 2017

Bioenergiprosjekt i Vestfold, Telemark og Agderfylkene 2014-2017

Fire fylker samarbeidet om en satsing på utnyttelse av bioenergi fra 2014-2017

 Sluttrapport fra prosjektet

Fylkesmenn og fylkeskommuner i fire fylker og Innovasjon Norge Agder gikk sammen og etablerte et treårig prosjekt for økt fokus på å utnyttelse av biovirke til varmeproduksjon.

Kjetil Øi fra Sandefjord har fra februar 2014 vært ansatt som prosjektleder, og prosjektansvaret og kontorssted er lagt til fylkesmannen i Aust-Agder. Han sluttet ved prosjektets avslutning i juli 2017.

Prosjektets hensikt var å gi et informasjons- og kompetanseløft. Gjennom kurs, møter og oppsøkende virksomhet har prosjektlederen i samarbeid med lokale kontakter i hvert av fylkene tilbudt råd og veiledning til interesserte aktører. Terskelen for å ta kontakt med prosjektlederen har vært lav, og han har blant annet vært behjelpelig i kontakten mot Innovasjon Norge og deres program for finansiering av bioenergianlegg.

Vestfold Klima og Energiforum har deltatt i prosjektets styringsgruppe fra Vestfold.

Prosjektplanen kan leses her  (pdf).