Energismarte bygg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 19. sep. 2016
 • 26. jan. 2018

Energismarte bygg

Vestfoldsamfunnet skal bli ledende på å redusere og effektivisere bruken av energi i dagens og framtidas yrkesbygg og flerbolig-bygg.

Dette er en hårete ambisjon for det vi ønsker skal bli et nettverk av aktører innen forvaltning og drift av eksisterende yrkesbygg, og planlegging, prosjektering og bygging av nye bygg.

På denne siden vil vi rapportere det som skjer i nettverket. Vi gjengir presentasjoner som er holdt, eller oppsummering av aktiviteter. I en lenkeboks til venstre vil vi etter hvert legge utfyllende informasjon som er viktig og relevant for det som skjer i nettverket.

Det vil også bli produsert korte aktueltartikler om det som skjer i og omkring Vestfold. Disse ligger under Aktuelt i toppmenyen.


Klimafokus og energifokus hos ASKO Vestfold-Telemark

Hovedmålgrupper er offentlige og private eiere av yrkesbygg, eiendomsutviklere og forumets partnere.

Kommer;  22. mars 2018

Program under utarbeiding
Begrenset antall


Besøk på byggeplassen til nye Horten videregående skole.

Ambisjon; Breeam Outstanding - Plusshus - Lite klimafotavtrykk

Kommer;  8. mars 2018

Målgrupper er partnere, offentlige og private eiere av yrkesbygg og eiendomsutviklere

Program under utarbeiding
Begrenset antall


Energi fra berggrunnen til varme og kjøling - terminalbygget på Torp

Kommer 22. februar 2018   kl 13-15.

Hovedmålgrupper er offentlige og private eiere av yrkesbygg, eiendomsutviklere og forumets partnere.

Torp Sandefjord lufthavn har en vedtatt en ambisiøs miljøpolicy. Flyplassen er også sertifisert etter miljøstandarden ISO14001, som er det operative verktøyet i det løpende arbeidet med miljøspørsmål og energiløsninger.

På flyplassen er det etablert en brønnpark som forsyner terminalbygget med varme og kjøling. Bygningskroppen er påbygd i flere ledd og med ulike byggtekniske standarder. Det arbeides kontinuerlig med energimessige forbedringer.

Strømnettet er under stadig utfordring. Samtidig skjer det rask utvikling av ulike løsninger for lokal produksjon av energi. Smart-måling gir nye muligheter for byggeiere til å styre eget energiforbruk.

Påmelding til jon.ostgard@fylkesmannen.no

Merk begrenset antall


Regional konferanse om Energismarte bygg

11. januar 2018
Bølgen kulturhus i Larvik


Program
Konferansier Thormod Hansen - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg


Første plenumssesjon


Offentlig og privat innovasjon - en nøkkel for flere grønne bygg?
Mona Skaret - Innovasjon Norge

Hvordan kan vi sammen utvikle fremtidens bærekraftige samfunn? Hvordan bygger vi kompetanse og gode arbeidsprosesser som gir oss grønne og klimasmarte løsninger?
Hege Schøyen Dillner - Veidekke

Nye Horten videregående skole - den grønne anskaffelsesprosessen
Christian Thorsen Egeberg - Vestfold fylkeskommune

Hvordan kan trender i kraftmarkedet utfordre dagens forretningsmodeller i kraftmarkedet og lønnsomheten i grønne bygg?
Tore Strandskog - Nelfo


Parallesesjon A 

Økonomien i grønne bygg
Leder av sesjonen Kjetil N. Gulbrandsen - Grønn Byggallianse

Merverdi av grønne bygg
Kjetil N. Gulbrandsen - Grønn Byggallianse

Bærekraftig finansiering til bærekraftige bygg
Lars Strøm Prestvik - Kommunalbanken

Økonomien i EPC
Jon Steinar Tufte - Skien fritidspark

Lønnsomheten i grønne bygg
Isak Oksvold - Aspelin Ramm

Hvordan oppgradere et bygg fra energiklasse E til B lønnsomt?
Roy Gausaker - Barkåker IT-park AS


Parallellsesjon B

Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi
Leder av sesjonen Øyvind Trygstad - Vestfold fylkeskommune

Oversikt over energien: Larvik kommunes energisatsing
Bjørn Langjordet - Larvik kommune

Forskjeller i miljøpåvirkninger – massivtre vs. betong og stål
Ida Marie Strekerud - Master of Science, NMBU

De mest kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygg
Gunnar Grini - Gehør/Lavenergiprogrammet

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året?
Petter H. Heyerdahl - NMBU

Powerhouse Telemark    Video
Emil Eriksrød - R8 Property


Parallellsesjon C

Samhandling om energismarte bygg
Leder av sesjonen Cecilie M. Endresen - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor for energismarte løsninger i bygg?
Tina H. Sølvberg - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan bidrar det offentlige med dialogpreget konkurranse til lokale klyngedannelser og utvikling av leverandører?
Erland Johansen -Veidekke og Georg Gran - Gran VVS

Smart energiproduksjon og styring på Skagerak Arena
Stig Simonsen - Skagerak Energi

Samarbeid for klimavennlige og raske bygg i massivtre  Campus Ringerike (64 mB)
Christian Berg - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge


Oppsummering og panelsamtale
Facilitator Thormod Hansen - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Erfaringer fra samarbeidet om mer enn 40 grønne bygg
Birgit Rusten - Future Built

Paneldeltakere - Christian Egeberg, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Petter H. Heyerdahl, Hege S. Dillner, Birgit Rusten


Utstillere
Gurusoft
BlueTec
Rockwool
Solel
Innovasjon Norge
Envo
NorDan
Buskerud fylkeskommune


Deltakere på konferansen


Informasjonsmøte for private eiendomsaktører

15. juni 2017
Alfa Eiendom, Larvik 

Program

Om initiativet til og bakgrunnen for møtet
Øystein Liverød - Alfa Eiendom

Presentasjonsrunde rundt bordet, og kort om utfordringer

Om Vestfold klima- og energiforums fokus på energismarte bygg
Benjamin Myklebust Rød og Jon Østgård

Om satsingen på fylkeskommunale bygg
Øyvind Trygstad - Vestfold fylkeskommune

Noen stikkord fra debatten rundt bordet;

 • et økende fokus på energispørsmål i egen bygningsmasse
 • energistyring og energikontroll er viktig. Plukk lavthengende frukter
 • energikilder og lokale løsninger
 • ønske om konkrete og dokumenterte løsninger med kost-nytte
 • kontraktformer ved nybygg og avtaleforhold i utleiebygg
 • investeringskostnader og inntekter
 • dialog og krevende leietakere
 • miljøstyrings- og sertifiseringsordninger, trender i markedet
 • statlige incitamenter - muligheter og endringer
 • ulike ledd i eiendomsselskapene har ulike behov for oppdatering - målgrupper
 • forumet skal komme tilbake med noen fokuserte temaer i løpet av høsten

Deltakere


Treff for driftsteknisk personell i bygg

31. mai 2017
Åsgården skole, Horten

Program

Energi i kommunal eiendomsforvaltning i Horten
Geir Kjellsen - kommunaldirektør Teknisk

Om Sentral Driftskontroll
Bjørn Langjordet - Energirådgiver, Larvik kommune

Systematisk arbeid med energistyring ( ikke presentert i møtet)
Hans Petter Brusevold - seksj. for Energi og teknikk, Horten kommune

Befaring av driftstekniske løsninger og energiforsyning på Åsgarden skole og Åsgårdstrand sykehjem
Hans Petter Brusevoll og Knut Heian

Varm lunsj og mingling

Hva kan gå feil?
Bjørn Mosskull - Norsk Enøk og Energi  NEE

Deltakere

 


Nye Horten videregående skole

17. januar 2017
Blåsalen, Horten videregående skole


Program


Politikerne vil «grønt skifte»
Lene Westgaard-Halle - leder av hovedutvalg for klima, energi og næring

 

Prosessen mot mål – anbudskonkurranse og entrepriseform
I bestillerrollen - Christian Thorsen Egeberg, Vestfold fylkeskommune
I tilbyderrollen - Erland Johansen, Veidekke Entrepries AS

 

Erfaringer underveis
Helen Rany Olsen - Vestfold fylkeskommune
Erland Johansen  – Veidekke Entreprise AS
og Arnkell Petersen – Erichsen & Horgen AS

 

Løsningene
Erland Johansen – Veidekke Entreprenør AS
Arnkell Petersen – Erichsen & Horgen AS
Tom Næss - Sweco AS


Sluttappell
Thormod Hansen – EBA   Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - VeTeBu


Hva er Breeam?

1. desember 2016
Nasjonalparksenteret, Verdens Ende, Tjøme
 

Program

Nasjonalparksenter på Verdens ende
Mie Jørgensen, Tjøme kommune

Breeam Nor
Anders Nohre-Wallden - Norwegian Green Building Council

Breeam Communities
Oddrun Helen Hagen - BREEAM Communities

Horten videregående skole del I
Erland Johansen -Veidekke AS

Horten videregående skole del II
Nils Ivar Nilsen - Erichsen & Horgen AS

Klimasats-midler til kommunene 2016
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum


Rehabilitering av bygg - fokus energi

23. november 2016
Gjennestad videregående skole

Programmet

Hvorfor skal vi rehabilitere?
Marte Paus Vadem - WSP-Group

Rehabilitering og TEK 10
Tor Anthon Christiansen - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Case Eikekollen borettslag i Horten
Mathias Schulze - KMS arkitekter (foredrag ikke presentert pga sykdom)

Dokumentasjon av bygningskropp før og etter
Aage Aune og Eirik Kahrs - Omega Energi

Rehabilitering av energitekniske anlegg
Bjørn Mosskull - Norsk Enøk og Energi


Smart energibruk i bygg

16. september 2016
Mini-konferanse i Statens park, Tønsberg

Programmet

Framtidas bygg - hvordan kan vi ligge i forkant?
Jette Cathrin Hopp, Snøhetta

Å bygge innovativt er smart - også utenfor storbyene
Emil Eriksrød, R8 Property

Høye miljøambisjoner ved renovering av offentlige bygg
Lene Lad Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF

Vestfold - Grønt skifte i praksis
Lene Westgaard-Halle, styreleder i forumet og leder i hovedutvalg for klima, energi og næring


Nettverk for smart energibruk i offentlige bygg, private yrkesbygg og flerbolighus

Partnere i forumet vil ha fri adgang til alle arrangementer.

Her gjengis oppfordringen om å være med i nettverket. Den er ikke begrenset til virksomheter i Vestfold.  < invitasjon >